sharp
U bent hier: Sharp Electronics Benelux > Producten > Solar > Sharp Solar

Sharp Solar

Zonnestroom – Innovatie volgens traditie

Ever Sharp Pencil
Grote afbeelding
Sharp Corporation is opgericht in 1912 door Tokuji Hayakawa en dankt haar naam aan een van de eerste uitvindingen: de Ever Sharp pencil uit 1915. Sharp heeft haar creatieve geest voortgezet met de ontwikkeling van technologisch innovatieve producten om het leven te veraangenamen, comfort te bieden, perspectief te verbreden en productiviteit te verhogen. Ons motto: “Maak producten die anderen willen imiteren”.

De pioniersgeest van de heer Hayakawa staat tot op heden centraal in onze ondernemingsfilosofie. Oprechtheid en creativiteit zijn de belangrijkste idealen die wij bij Sharp nastreven. In 1998 werd binnen Sharp “One-of-a-Kind-Management” ingevoerd en sindsdien houden wij ons aan de idealen om zoveel mogelijk innovatieve en milieuvriendelijke producten te produceren. Producten die de wereld nog niet gezien heeft.

 

Zonnestroom – Geliefde energiebron, ook in Nederland

Het geïnstalleerde fotovoltaïsche (pv) vermogen is afgelopen jaar opnieuw gestegen. De sterke toename van het vermogen is te danken aan de Energie-Premie-Regeling (EPR) en een aantal andere subsidieregelingen, waardoor particulieren met behulp van een subsidieregeling zonnepanelen kunnen aanschaffen. De totale bijdrage van fotovoltaïsche zonne-energie aan de duurzame energie in Nederland is ongeveer 0,5 procent.
In Nederland heeft zonne-energie een veelbelovende toekomst. Zelfs met ons klimaat hebben we ruim voldoende straling van de zon om elektriciteit op te wekken met zonnecellen.

De belangrijkste redenen waarom fotovoltaïsche zonne-energie als duurzame en schone energiebron een goede toekomst heeft:.

- Terugbrengen uitstoot van gassen. Door geen gebruik te maken van olie, gas of andere fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie, wordt de uitstoot van CO2 (broeikasgassen), SO2, NOx (zure regen), etc. door conventionele energiecentrales voorkomen..
- Besparing van fossiele brandstoffen (voor latere generaties)
- Streven naar een 'duurzame samenleving'. Er wordt wereldwijd gestreefd naar een samenleving die zich op duurzame wijze ontwikkelt, onder anderen door het gebruik van duurzame energiebronnen.
- Zonne-energie is zeer stil, onderhoudsarm en in vele verschillende toepassingen bruikbaar.

Ontwikkelingen in de markt zullen ertoe bijdragen dat Nederland in het jaar 2100 voor 25% afhankelijk zal zijn van zonne-energie.