Leaves

Sharp tekent partnershipovereenkomst met Stichting Landschap Erfgoed Utrecht

Met de ondertekening van een partnerovereenkomst met Stichting Landschap Erfgoed Utrecht zet Sharp de volgende stap in zijn MVO-beleid. Na de lancering van de website (www.sharp.nl/mvo) met het eerste MVO-jaarverslag, geeft Sharp nu verder invulling aan de gekozen richting.

“De reden dat wij voor dit partnership met Landschap Erfgoed Utrecht hebben gekozen, is dat wij – als bedrijf dat gevestigd is in Utrecht – ook voor de invulling van ons MVO-beleid willen samenwerken met organisaties in deze regio”, zegt Peter Hoorn, Managing Director Sharp Electronics Benelux B.V. “Tevens kiezen wij ervoor om niet alleen een papieren samenwerking met elkaar aan te gaan, maar ook een samenwerking waarbij ons personeel zich actief kan inzetten op bijvoorbeeld vrijwilligersdagen.”  

“Wij zijn erg trots op de keuze van Sharp voor onze organisatie. Het is onze missie om het landschap en het culturele erfgoed in Utrecht te beschermen, te beheren en te verrijken door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden. Als bruggenbouwer brengen wij partijen in Utrecht bij elkaar om de landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit, soortenrijkheid en de kennis, zichtbaarheid en het aanbod van het culturele erfgoed te versterken”, aldus Ivo Brautigam Directeur Stichting Landschap Erfgoed Utrecht.   

“Noem het toeval of niet, maar tijdens het vaststellen van ons MVO-beleid werden we gelijktijdig door een klant van ons benaderd – Landschap en Erfgoed Utrecht – met de vraag of er mogelijkheden tot samenwerking waren”, vult Edmar Perdon, Director Service en Operations bij Sharp, aan. “De manier van aanpak van de mensen van de stichting sluit goed aan bij onze bedrijfscultuur en daardoor was het uiteindelijk geen moeilijke keuze om een overeenkomst aan te gaan.”  

Het MVO beleid van Sharp is gebaseerd op een bijdrage leveren aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

  • Goede gezondheid en welzijn voor onze medewerkers en gebruikers van onze producten
  • Vergroten van diversiteit in ons managementteam en medewerkersbestand voor wat betreft gender en afkomst
  • Waar mogelijk vergroten van gelijkheid voor groepen in de maatschappij met een achterstandspositie
  • Het verkopen van verantwoord geproduceerde producten, waarbij wij een bijdrage willen leveren aan voorkomen van klimaatverandering en leven op land en in het water respecteren.

Stichting Landschap Erfgoed is actief in de provincie Utrecht op het gebied van het beheer van het Landschap en behoud van het culturele erfgoed en heeft meer dan 10.000 vrijwilligers.