MENSEN

TECHNOLOGIE OP DE WERKPLEK

De millennials die deelnamen aan onze workshop behoren tot de eerste generatie die opgroeide in de tijd van een nieuwe Digitale Revolutie. Deze technisch vaardige personen, ook wel ‘digital natives' genoemd, zijn opgegroeid met de verschillende beschikbare technologieën, een stijgend gebruik van het internet en de snelle doorbraak en adoptie van bijvoorbeeld de smartphone. Het is juist deze technologie en het internet in het bijzonder, die de manier waarop zij onderwijs, werk en sociale, culturele en politieke onderwerpen benaderen lijkt te bepalen.

VOORTDUREND GROEIEN

Een studie van het McKinsey Global Institute voorspelde dat automatisering tegen 2025 wereldwijd 40 tot 75 miljoen banen in gevaar zou kunnen brengen. Sommige banen zullen verdwijnen en andere zullen toenemen. Daarbij is de verwachting dat technologie nieuwe banen zal creëren die vandaag niet bestaan.

Volgens het onderzoek van de Global Agenda Council on the Future of Software and Society van het World Economic Forum stonden ‘onderhandelen’ en ‘flexibiliteit’ hoog op de lijst van algemene vaardigheden onder medewerkers. Naarmate de toekomst vordert zullen deze vaardigheden minder belangrijk worden, omdat we met behulp van Big Data beslissingen gaan laten nemen. Op dezelfde manier zal actief luisteren volledig uit de top 10 verdwijnen.Terwijl actief leren een vaardigheid wordt die iedereen in de toekomst nodig heeft

Creativiteit zal een van de top drie vaardigheden worden die medewerkers moeten ontwikkelen. Met de enorme hoeveelheid nieuwe producten, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken in de toekomst, zullen medewerkers creatiever moeten worden om te kunnen profiteren van veranderingen.

Robots kunnen mensen helpen om sneller te komen waar ze willen zijn, maar ze kunnen (nog) niet zo creatief zijn als mensen. Helaas doen de meeste scholen, hogescholen en universiteiten van vandaag hun best om creativiteit te standaardiseren. Dus hoe moeten de medewerkers van de toekomst hun passie volgen zonder enige educatieve of culturele aanmoediging, loopbaanbegeleiding of mentorschap?

De technologie heeft nu al invloed op de manier waarop we werken. Kunstmatige intelligentie, 3D-printen en innovatieve materialen bevinden zich nog in het beginstadium van gebruik, maar het tempo waarop deze veranderingen plaatsvinden zal snel zijn. Bedrijfsleiders, mentoren en overheden moeten mensen proactief bijscholen en omscholen, zodat iedereen kan profiteren van de Vierde Industriële Revolutie.

Work Passion

“IEDEREEN HEEFT EEN STEM MET TECHNOLOGIE."

De millennials die hebben meegedaan aan het onderzoek vertelden dat de technologie hen helpt om effectiever te leren. Het vereenvoudigt het leerproces en ondersteunt de creativiteit. Ze voelen dat technologie hen in staat stelt om hun kennis te delen en te verbeteren, maar ook dat ze zich meer verbonden voelen met de rest van de wereld. Millennials gebruiken technologie voor snelle toegang tot informatie, vermaak, communicatie, leren en het verbeteren van hun vaardigheden. Zij zijn ook van mening dat technologie een positief effect heeft op de samenleving en een instrument kan zijn om diversiteit te bevorderen.

De millennials geven aan dat: “Iedereen heeft een stem met technologie.” Tegelijkertijd zien ze ook een keerzijde, namelijk een gebrek aan direct communicatie en persoonlijke interactie.

 

Millennials vinden diversiteit op de werkvloer essentieel: dus verschil in leeftijd, cultuur, geslacht, taal en fysieke gezondheid. De werkplek moet personen die speciale behoeften vereisen de mogelijkheid bieden hun werkruimte zo nodig aan te passen met minimale administratieve rompslomp en maximale discretie, hetgeen het gemeenschappelijk groepsgevoel bevordert.

Er is ook behoefte aan werkplekken om zich voor te bereiden op een generatie- overschrijdende omgeving. Aangezien jongere medewerkers het team versterken en de oudere generatie - ook na de pensioengerechtigde leeftijd - blijft werken, zal er behoefte zijn aan samenwerking tussen de verschillende generaties. Deze verschuivende demografie betekent dat managers en leiders capabel moeten zijn om teams met een uiteenlopende samenstelling aan te sturen.

Work Passion

"TECHNOLOGIE KNAPT HET VUILE WERK OP"

De millennials vinden dat ze creatief denken, leiderschap, empathie en menselijkheid moeten ontwikkelen, evenals het vermogen om meer samen te werken. Zij zijn van mening dat de toekomstige medewerkers leergierig en flexibel moeten zijn om in een omgeving te werken met verschillende leeftijdsgeneraties.

Pratende over vaardigheden die in de toekomst nodig zijn, benadrukten de workshop-deelnemers vooral het belang van een mentor-gemeenschap.

Millennials zoeken namelijk begeleiding bij het zoeken naar vertrouwen, persoonlijke vaardigheden en een maatschappelijk verantwoorde status.

Persoonlijke verantwoordelijkheid in combinatie met een gedeelde verantwoordelijkheid zal mensen helpen om veranderingen rechtvaardig en duurzaam te omarmen. Maar zelfs met de beste technologieën, kan het heel moeilijk zijn om dit alleen te realiseren. Mensen moeten de kracht van de gemeenschap en de data-wetenschap benutten en combineren. Het delen van vaardigheden op een gelijkwaardig niveau kan mensen helpen zichzelf te ontdekken en zo een carrière op te bouwen die waarde en betekenis heeft.

Als u vragen heeft of wilt weten hoe Sharp uw bedrijf kan helpen een succesvolle werkplek van de toekomst te worden, aarzel dan niet om een lid van ons team te bellen op +31 635 9500 of +32 152 153 11. Je mag ook een e-mail sturen naar marketing.seb@sharp.eu 

Klik hier om het rapport te downloaden

TECHNOLOGIE OP DE WERKPLEK

people

Om toekomstige medewerkers aan te trekken is het duidelijk dat organisaties de behoeften van mensen boven de behoeften van het bedrijf moeten stellen. Bedrijven moeten werken aan het creëren van omgevingen waarin kan worden samengewerkt. De werkplek moet een groter gemeenschappelijk doel bieden, waar mensen samen kunnen komen en ideeën kunnen delen.

WERKEN OP AFSTAND

people

De impact van technologie op de werkplek van de toekomst heeft niet alleen invloed op de mensen op het werk, maar ook op waar ze werken. Millennials zien in de toekomst twee soorten werkplekken: digitaal en fysiek.

FLEXIBEL WERKEN

people

Voor Millennials is het vinden van de juiste plek om te werken slechts een deel van hun ambitie. Ze zijn niet alleen op zoek naar de juiste omgeving, maar zijn ook op zoek naar een plek om hun vaardigheden te ontwikkelen. Maar omdat technologie de manier verandert waarop mensen werken, verandert het ook de vaardigheden die mensen op de werkplek nodig hebben.

DE BALANS TUSSEN WERK EN PRIVELEVEN

people

De groep met wie Sharp heeft gesproken vertelde ons dat ze nauwere relaties met hun managers willen zodat ze zich comfortabel voelen bij het uiten van meningen en het benadrukken en kenbaar maken van problemen. Ze vertelden ons dat ze hun baan niet als een baan zien, maar eerder als een belangrijk onderdeel van hun leven.

DE TOEKOMST VAN DE WERKOMGEVING

people

Op basis van de feedback die de deelnemers van de workshop ons hebben gegeven, kunnen bedrijven en organisaties helpen om te evolueren en zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de medewerkers van morgen.