Printerbeveiliging

Bescherm jij jouw data?

Printers en kopieerapparaten zijn een essentieel onderdeel van de documentworkflow en bedrijfsprocessen van jouw organisatie. Wanneer deze ze niet goed worden beheerd, kunnen ze een potentiële zwakke plek zijn in jouw gegevens- of netwerkbeleid. Met de steeds strengere, wettelijke vereisten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), weten we dat organisaties zoveel mogelijk hulp en ondersteuning nodig hebben.

Hoe geavanceerder de printers, hoe groter het risico voor vertrouwelijke informatie wanneer deze wordt gekopieerd, afgedrukt, gescand of gefaxt. Het is de verantwoordelijkheid van alle bedrijven om de gegevens die zij over hun klanten en werknemers bewaren, te beschermen.

Sharp biedt een reeks functies voor beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer (SIEM) om jouw informatie en documenten te beschermen tegen een groot aantal bedreigingen. We geven je de tools om jouw printbeveiligingsbeleid te controleren en te beheren, en helpen je om jouw vertrouwelijke informatie te beschermen, ongeacht hoe deze wordt vastgelegd, opgeslagen, afgedrukt of gedeeld.

Product-MX-M1206-scanning-paper

Onveilige afdrukpraktijken

Inbreuken op de IT-beveiliging via netwerkapparaten zoals kopieerapparaten en printers zijn een realiteit en worden erger naarmate de nieuwe kwetsbaarheden worden uitgebuit. Deze inbreuken variëren van een netwerk dat wordt aangetast via een open poort tot menselijke fouten zoals het achterlaten van een document met gevoelige informatie in de uitvoerlade. Hoe ze zich ook voordoen, dergelijke inbreuken kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan jouw bedrijf, zowel financieel als commercieel.

Het beveiligen van de printinfrastructuur is een strategische prioriteit, maar het is ook essentieel voor het personeel om gemakkelijk toegang tot het printen te hebben.

Daarom heeft Sharp de Smart Security Service geïntroduceerd. Dit is een innovatief 'as a service'-beveiligingsaanbod dat je helpt de bedreigingen voor jouw bedrijf te begrijpen en op het apparaat bescherming biedt die is afgestemd op jouw individuele kantoorbehoeften.

Man-pressing-lock-icon-on screen

Werk samen aan de printerbeveiliging die je nodig hebt.

Smart Security Service

Onze innovatieve Security as a Service helpt je om de bedreigingen voor jouw bedrijf te begrijpen en biedt bescherming die is afgestemd op jouw individuele zakelijke behoeften.

We informeren je over de veiligheidsbedreigingen, zodat je zelf beslist over het beveiligingsniveau dat bij jou past. Onze experts zullen jouw nieuwe printer vooraf configureren om te voldoen aan de exacte vereisten van jouw bedrijf en te zorgen voor effectieve bescherming van jouw informatie. Installatie en integratie zijn eenvoudig, dus jouw apparaten zijn zo veilig mogelijk vanaf het moment dat je op print drukt.

People-around table-having meeting