Trees
Trees

Klimaatverandering

De activiteiten van Sharp hebben effect op klimaatverandering en zet zich in om deze materiële gevolgen te verminderen.

De impact van klimaatverandering

Extreme weersomstandigheden hebben in de afgelopen jaren, vermoedelijk als gevolg van klimaatverandering, over de hele wereld tot een toenemend aantal natuurrampen geleid. Met name tyfoons, orkanen, plaatselijke stortregens en overstromingen kunnen verwoestende schade toebrengen aan zowel het leven van mensen als aan bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat de opwarming van de aarde de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. Dit is het gevolg van de toenemende concentraties van CO2 en andere broeikasgassen (BKG’s) op aarde.

Daarom is in november 2016 het Akkoord van Parijs van kracht gegaan. Hierin is het doel gesteld om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 °C boven het pre-industriële niveau. Er wordt daarnaast opgeroepen tot verdere inspanningen om de opwarming te beperken tot niet meer dan 1,5 °C. De overeenkomst voorziet zelfs in een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot vrijwel nul tegen de tweede helft van deze eeuw.

A polar bear stood on floating ice

Sharp's Eco Vision 2050

Om deze vermindering te ondersteunen, hebben we Sharp Eco Vision 2050 aangekondigd. Deze milieuvisie voor de lange termijn beschrijft twee cruciale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2050 bereikt moeten zijn. Allereerst het doel om meer schone energie te creëren dan de totale hoeveelheid energie die in de gehele toeleveringsketen van Sharp wordt verbruikt. Daarnaast het doel om in de bedrijfsactiviteiten van Sharp een netto CO2-uitstoot van nul te bereiken. We zijn al begonnen met initiatieven om deze doelen te bereiken.

People high-fiving