net geplante boom

Onze omgeving

Meer over wat we doen met onze stakeholders leveranciers, klanten en maatschappelijke organisaties.

Leveranciers

Ontwerp en begeleiding
Het produceren van multifunctionele printers en visual solutions, het ontwikkelen van IT services , en het winnen van grondstoffen en vervoer hebben effect op mens en milieu in de keten. Daarom zijn wij blij dat een groot deel van de keten gewaarborgd wordt binnen de Sharp Electronics organisatie.

De printers en visual solutions worden geproduceerd in onze eigen fabriek in China. Vanuit daar worden zij getransporteerd naar de Sharp-distributiecentra in Europa, in Soultz (Frankrijk) en Amsterdam (Nederland). Deze distributiecentra zorgen ervoor dat de producten in Europa worden gedistribueerd. Voor onze klanten in de Benelux worden deze producten afgeleverd bij een hub in Ruurlo (Nederland). Vervolgens worden de multifunctionele printers en visual solutions door onze vaste transporteur LGI Eijgenhuijsen Precisievervoer bij klanten gebracht. Zij verzorgen ook dat multifunctionele printers uitgepakt en geplaatst worden. Voor visual solutions verzorgt Sharp Electronics Benelux dat zelf.

Binnen heel Sharp Corporation, onze internationale moedermaatschappij, gaan wij bij onze activiteiten uit van het interne 'Handvest voor verantwoord ondernemen', waarbij onder andere welzijn van gemeenschappen, welzijn van medewerkers, milieu en ethiek hoog in het vaandel staan (zie ook tabblad ‘Onze mensen’, paragraaf ‘Interne gedragscode’).

Daarnaast hanteert de Sharp Corporation een ‘Supplier Code of Conduct’ (Gedragscode voor leveranciers), waarin mens en milieu belangrijke aandachtspunten zijn. Deze Code of Conduct wordt gehanteerd voor de leveranciers van onze fabrieken in China. Daarnaast worden er leverancierscontroles gedaan in het kader van de certificaten voor milieu (ISO 14001), kwaliteit (ISO 9001) en geluid (ISO 7779 en ISO 9296). De leveranciers van elektronische componenten bevinden zich met name in Japan, leveranciers van andere grondstoffen voornamelijk in China.

Sharp Electronics Benelux heeft de Gedragscode voor leveranciers ook gedeeld met haar belangrijkste leveranciers buiten de eigen Sharp Electronics organisatie: LGI Eijgenhuijsen Precisievervoer en Reprodex. Reprodex is onze partner die multifunctionele printers na afloop van de lease periode als NewLife in het buitenland verkoopt.

In het kader van ons MVO beleid en onze ISO 14001 certificering hebben wij deze en ook andere lokale leveranciers die impact hebben op onze organisatie beoordeeld. Dat zijn naast LGI Eijgenhuijsen Precisievervoer en Reprodex ook: SLS Transport, Eurofiber (datalijnen), WeEngage (call center) en Regus (kantoor en kantoorfaciliteiten in Utrecht en andere plaatsen in Nederland). Al deze leveranciers zijn akkoord bevonden.

Met LGI Eijgenhuijsen Precisievervoer, WeEngage en Regus hebben we ook jaarlijks een leveranciersoverleg. Het stond op de planning om in FY2023 ook een audit uit te voeren bij onze leveranciers. Daar zijn we echter niet aan toe gekomen en we plannen deze in voor FY2024.

Waar we wel meer inzicht in hebben gekregen, is de CO2-uitstoot van onze diverse multifunctionele printers in de hele keten, vanaf grondstofwinning en productie tot transport en gebruik. Met dit inzicht zullen er op internationaal niveau waar mogelijk stappen ter verbetering worden gezet. Een voorbeeld is dat bij ontwikkeling van nieuwe verpakkingen in FY2024 in de duurzaamheidsfocus ook wordt gekeken naar het verkleinen van de verpakking. Zo passen er meer eenheden op een pallet tijdens het vervoer, wat beter is voor het milieu. Als Sharp Electronics Benelux hebben we op basis van deze gegevens ook een CO2-compensatieprogramma opgezet, waarbij bomen geplant worden in Nederland. Klanten krijgen hiermee de mogelijkheid om klimaatneutraal te printen met de printer die zij leasen of kopen. Zo kunnen wij bijdragen aan hun klimaat neutrale bedrijfsvoering. (Zie voor meer informatie hieronder bij paragrafen ‘Bomenproject’ en ‘Aandacht voor klimaat en natuur’).

Warehouse

Databeveiliging en laag energieverbruik

Al onze producten worden bij ontwerp naast gezondheid en veiligheid voor gebruikers ook beoordeeld op beveiliging van data en laag energieverbruik. Voor het waarborgen van beveiliging van data zijn wij gecertificeerd voor ISO 27001:2022. Vanuit ons kwaliteitssysteem zijn er daartoe procedures beschikbaar en worden onze medewerkers getraind. Ook bij onze NewLife printers, wordt alles gecontroleerd. Dit omvat onder andere een controle of de data van de klant zorgvuldig verwijderd is.

Bij de klant wordt hiermee ook rekening gehouden bij het gebruiksklaar maken van de producten. Dit gebeurt door gespecialiseerde engineers, die daarbij onder andere een instructie geven over energiezuinig gebruik van het product. Bij de nieuwe lijnen multifunctionele printers is bovendien extra aandacht geschonken aan zowel beveiliging van data als dat er een extra energiebesparende optie toegevoegd is.

De producten voldoen verder allen aan de CE-richtlijnen. Dit betekent onder andere dat de productwaardes van printers worden gemeten conform de standaard ISO 7779:2010 (geluid), en gerapporteerd worden volgens de gespecificeerde methode in ISO 9296:2017 (geluid). Bovendien hebben alle printers een certificaat op het gebied van milieu: Blue Angel.

Sharp Electronics Benelux is als organisatie naast ISO 27001:2022 voor informatieveiligheid gecertificeerd voor ISO 14001 (milieu) en ISO 9001 (kwaliteit). Onze engineers zijn gecertificeerd voor VCA (veilig werken).

Groene batterij gemaakt uit blaadjes

Bomenproject

Concrete projecten
Wilbert Hendriks is sinds 2015 Marketing Manager bij Sharp Electronics Benelux. Vanuit die functie was hij al een aantal jaren betrokken bij het MVO Jaarverslag, maar sinds FY2023 heeft hij ook het stokje overgenomen van Edmar Perdon als coördinator van het MVO Team.

Hij geeft aan dat hij echt uit de commerciële hoek komt, en zich eerder niet zo bezig heeft gehouden met duurzaamheid. De concrete projecten die Sharp Electronics Benelux echter in gang heeft gezet op dit gebied, spreken hem wel aan!

Sinds najaar 2023 is hij specifiek bezig met het voorbereiden van een project CO2 Neutraal printen. Klanten kunnen vanaf januari 2024 bij de aanschaf van een multifunctionele printer de CO2-uitstoot die veroorzaakt is tijdens de hele keten, van grondstofwinning tot recycling, compenseren door het planten van een aantal bomen in het eigen Sharpbos.

Idee voor CO2 neutraal printen
Sharp Electronics Benelux werkt al sinds 2020 samen met Landschap Erfgoed Utrecht, omdat zij het belangrijk vinden om als bedrijf en met de medewerkers actief te zijn op het gebied van klimaat en natuur. Al een aantal jaren worden er buitenwerkdagen georganiseerd waar Sharp aan mee doet, naast dat Sharp Landschap Erfgoed Utrecht in natura en financieel steunt. Toen Frits Kuiper, de contactpersoon bij Landschap Erfgoed Utrecht, aan Sharp vroeg of de organisatie interesse had om bij te dragen aan het aanplanten van meer bos is het balletje gaan rollen.

Sharp had als internationale organisatie die zich ook richt op duurzaamheid in samenhang met efficiëntie en kwaliteit, behoorlijk wat informatie beschikbaar over CO2-uitstoot in de diverse fases van de keten. In FY2023 is deze informatie weer bijgewerkt en verder gespecificeerd voor diverse type machines. Deze informatie is nu gekoppeld met de hoeveelheid CO2 die een boom kan opnemen.

Bos
Wilbert vindt het belangrijk dat er zekerheid aan klanten geboden wordt dat zij werkelijk en concreet bijdragen. Er wordt daarom uitgegaan van de hoeveelheid CO2 die een boom in 5 jaar kan opnemen, de minimale looptijd van een contract voor een multifunctionele printer. Bij sommige andere compensatieprogramma’s wordt er uitgegaan van wel 30 jaar, waardoor er minder bomen geplant hoeven te worden. Maar Sharp vindt het belangrijk dat de compensatie plaatsvind gedurende de looptijd van de overeenkomst. Natuurlijk is ook de opzet van Sharp dat de bomen langer blijven staan! In najaar 2024 wordt in de provincie Utrecht de eerste spade in de grond gestoken om de bomen te planten. Hoe leuk is het dat iedereen binnenkort in een Sharp bos rond kan wandelen!

Foto van Wilbert Hendriks

Aandacht voor klimaat en natuur

Achtergrond Sharp's CO2 compensatieproject
Landschap Erfgoed Utrecht, geplant worden als een bos in de provincie Utrecht. Er wordt daarbij gekozen voor inheemse soorten zoals Iep, Es en Eik. Op basis van de literatuur en de professionele ervaring van Landschap Erfgoed Utrecht wordt er vanuit gegaan dat per jaar 125 gram CO2 opgeslagen wordt door de groei van de bomen.

Er zijn door een onafhankelijk adviesbureau voor de mondiale organisatie van Sharp in FY2023 weer opnieuw berekeningen gemaakt van de CO2-uitstoot gedurende de hele levensfase van een multifunctionele printer. Bij die levensfase of keten wordt niet alleen productie, transport en gebruik van de machine meegenomen, maar ook de grondstofwinning en het recyclen van de printer.

Voor de compensatie door de groei van bomen wordt er gerekend met dezelfde periode als een reguliere contractperiode voor een multifunctionele printer, vijf jaar. Zoals aangegeven gaat in najaar van 2024 gaan de eerste bomen geplant worden, in een Sharp bos. Dit kan dan door klanten zelf gedaan worden. Ook zullen er Sharp medewerkers aanwezig zijn om bomen te planten.

Bomen per printer
Het berekende aantal bomen per type multifunctionele printer is af te lezen op de afbeeldingen hiernaast. 

In FY2023 zijn we begonnen met de voorbereiding en het berekenen van dit project, zodat we onze klanten met A3 printers in FY2024 de optie kunnen bieden. De interne kick-off binnen ons bedrijf heeft in januari 2024 plaatsgevonden. Het staat op de planning voor FY2024 om ook onze A4-printers mee te nemen en voor FY2025 de beeldschermen. Bovendien willen we ook in FY2024 een formele verificatie van ons project laten doen door een erkende onafhankelijke instelling.

Waarom CO2 compensatie?
Wij hebben dit CO2-compensatieproject opgepakt met onze partner Landschap Erfgoed Utrecht omdat wij graag een bijdrage leveren aan het versterken van klimaat en natuur.

Tegelijkertijd wordt ook de gehele levensfase van alle machines weer eens doorgelicht. Hierdoor zijn we ons extra bewust van het energiegebruik en de CO2-uitstoot tijdens de verschillende stappen en kunnen we extra verbeterprojecten in gaan zetten.

Voor onze klanten wordt het ook inzichtelijk wat deze CO2-uitstoot is, zodat zij ook kunnen kiezen voor een efficiënter exemplaar indien mogelijk voor de toepassing. Bovendien kunnen zij bij hun eigen CO2-footprintberekeningen aangeven dat zij het deel van de uitstoot geneutraliseerd hebben. Wij gaan dit zelf ook doen voor onze eigen printers.

Overzicht van het aantal bomen per printer

Sponsoring

Wij sponsoren verschillende doelen, waaronder Stichting Landschap Erfgoed Utrecht en JINC. In totaal voor alle doelen gaat dit om een bedrag van € 18.574 euro. Daarnaast sponsoren we de genoemde doelen ook in natura.

Met Stichting Landschap Erfgoed Utrecht hebben wij in FY2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, omdat wij graag bewustzijn over klimaat en natuur willen vergroten. Naast dat wij gaan bijdragen met het planten van bomen voor onze klanten per januari 2024, doen wij jaarlijks mee aan een gezamenlijke buitenwerkdag met al onze medewerkers. In FY2023 heeft dit door weersomstandigheden helaas niet kunnen plaatsvinden, maar voor FY2024 is het alweer ingepland.

JINC Utrecht ondersteunen we al sinds FY2016. Vanaf dat jaar heeft Sharp ieder jaar aan verschillende projecten van JINC meegedaan, behalve in FY2020 en FY2021, toen deze niet doorgingen door corona. Ook in FY2023 is weer meegedaan aan het project Bliksemstage. Er is elk kwartaal een groepje van ongeveer acht kinderen (vmbo of basisschool groep 8 uit de buurt) een halve dag bij ons bedrijf op bezoek geweest om te zien welke beroepen er allemaal binnen Sharp zijn. We vinden het namelijk ook waardevol om hen te laten zien wat wij doen én hoe multicultureel wij zijn, om hen een ander beeld te geven dan ze veelal meekrijgen in hun wijk. Daarnaast hebben we meegedaan met de projecten Carrière Coach en Sollicitatietraining voor een groepje jongeren, zodat ze een overwogen keuze voor een vervolgopleiding kunnen maken en kennis maken met solliciteren. Zodat ook zij hun talenten kunnen ontplooien.

Meer weten over Landschap erfgoed Utrecht? Klik dan hier.
Meer weten over jINC? Klik dan hier

logos van de twee bedrijven die gesponsord worden