Hands holding a plant
Hands holding a plant

Groene Producten

We ontwikkelen energiebesparende producten die tijdens hun hele levensduur hulpbronnen sparen.

Milieubewuste producten en apparaten ontwikkelen 

Sharp noemt zijn milieubewuste producten ‘Groene producten (GP)’. De inhoud van de GP-norm wordt jaarlijks herzien om de milieuprestaties van de Sharp-producten voortdurend te verbeteren. In deze norm staan de ontwikkelings- en ontwerpcriteria op basis van zeven concepten vastgelegd. De GP-richtlijnen van Sharp worden sinds 1998 wereldwijd binnen alle productontwerpafdelingen gehanteerd. 

Bij het ontwikkelen van producten stelt Sharp specifieke doelstellingen volgens de GP-norm en de GP-richtlijnen. De fasen van proeffabricage en massaproductie bepalen hoe goed het daadwerkelijke product aan deze doelstellingen voldoet. Daarnaast versterkt Sharp voortdurend zijn nalevingssystemen in reactie op veranderende milieuwetten en -voorschriften in elk land. 

In 2019 hebben de verkoop- en productievestigingen van Sharp in ASEAN-landen, Europa en het Midden-Oosten, samengewerkt om een nieuwe organisatiestructuur te vormen die zich met dergelijke wet- en regelgeving zal bezighouden. 

Hands holding a cartoon

Onze doelen

Energie besparen en creëren

Producten die energie besparen en creëren verbeteren de efficiëntie en verminderen het energieverbruik.

Behoud van hulpbronnen

Onze producten zijn ontworpen om hulpbronnen te sparen en de hoeveelheid gebruikte materialen te verminderen, om zo de levensduur van de producten te verlengen.

Recyclen

We ontwerpen producten die gemakkelijk uit elkaar te halen en te recyclen zijn.

Veilig gebruik en afvoer

Onze producten kunnen veilig worden gebruikt en afgevoerd. We gebruiken geen stoffen die een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen of het milieu.

Gebruik van groene materialen en apparaten

We ontwerpen producten die gebruik maken van groene materialen en apparaten. We gebruiken gerecyclede materialen en op biomassa gebaseerde kunststoffen.

Milieubewustzijn met betrekking tot batterijen

We ontwerpen producten die gebruik maken van batterijen, handleidingen en verpakkingen met een groter milieubewustzijn. We verminderen productverpakkingen en ontwerpen producten die het gemakkelijk maken om batterijen te verwijderen.

Vrijwillige overeenkomst beeldapparatuur

Sharp is een milieubewust bedrijf en is al meerdere jaren bezig om haar producten milieuvriendelijker te maken. Zo draagt Sharp bij aan het EU-actieplan voor energie efficiëntie door milieukenmerken van de producten te verbeteren, met name met betrekking tot hulpbronnen en energie efficiëntie. 

People working in an office