Privacybeleid van Sharp Electronics Benelux B.V.

Privacybeleid van Sharp Electronics Benelux B.V.

Laatst bijgewerkt: Augustus 2022

1. Inleiding
Bij Sharp Electronics Benelux B.V. ("wij", "ons", "Sharp") nemen wij uw privacy serieus. In het volgende privacybeleid wordt beschreven wie wij als gegevensverwerker zijn, welke gegevens wij op onze websites verzamelen, hoe en waarom wij deze verzamelen en wat uw rechten zijn om die gegevens te beheren.

Als verantwoordelijke organisatie hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat alle persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) die via deze website worden verwerkt maximaal worden beschermd teneinde te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aan land specifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Absolute bescherming kan echter niet worden gegarandeerd, aangezien de beveiliging van de overdracht van gegevens via het internet in principe niet waterdicht is. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons te verstrekken.

2. Naam en adres van de gegevensverwerker
De gegevensverwerker in de zin van de AVG, in EU-lidstaten geldende gegevensbeschermingswetgeving en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming is:

Sharp Electronics Benelux B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
Nederland

Telefoon: 030-6359500
E-mailadres: avg@sharp.eu
Website: www.sharp.nl

Er is ook een secundaire verwerkingsverantwoordelijke van deze website:

Sharp Electronics GmbH

Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Germany
Phone: 0049- (0)40 2376-0
Email: Dataprotection.seg@sharp.eu
Website
https://www.sharp.nl/cps/rde/xchg/nl/hs.xsl/-/html/energie-solutions.htm

Als gegevensverwerker zijn wij verantwoordelijk voor de manier waarop wij persoonsgegevens bewaren, gebruiken en beveiligen. Dit betekent ook dat wij verantwoordelijk zijn voor het behandelen van uw verzoeken met betrekking tot de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt. Als u vragen heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

2.1 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
Sharp Electronics Benelux B.V. voldoet niet aan de criteria om een Data Protection Officer te hebben. Voor vragen rondom de beveiliging en verwerking van data kunt u contact opnemen met onze lokale Data Protection Lead:

E-mailadres: avg@sharp.eu

Er is ook een Data Protection Officer voor Sharp aanwezig in het hoofdkantoor van Sharp Electronics Europa in de UK.

U kunt contact opnemen met:  DPOEurope.SEE@sharp.eu

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Lead en Data Protection Officer voor gegevensbescherming met alle vragen over, en suggesties met betrekking tot, gegevensbescherming.

3. Verzameling van persoonsgegevens en algemene informatie
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u bij ons een account aanmaakt, producten of diensten bij ons koopt, formulieren die u invult, een bericht over onze producten of diensten indient, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt of op een andere manier rechtstreeks met ons communiceert.

Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens van u:

Contactgegevens: informatie die ons in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adressen die aan uw account, bestelling of verzoek zijn gekoppeld.

Aankoop- en accountgeschiedenis: gegevens met betrekking tot de producten en diensten die u heeft aangekocht.

Persoonsgegevens in berichten die u bij ons indient: als u via onze website informatie over onze producten en diensten bij ons indient, verzamelen wij alle persoonsgegevens die u in deze informatie vermeldt.

Gesprekken die u met ons voert: wanneer u per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt, bewaren wij het e-mailbericht. Wij nemen ook gesprekken met ons klantenserviceteam op voor trainingsdoeleinden en om u een goede service te garanderen.

Hoe u onze website gebruikt: Via onze website verzamelen wij een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een gebruiker of geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Gegevens die wij kunnen verzamelen zijn: (1) het gebruikte type browser en de browserversie, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door de gebruiker die of het systeem dat onze website bezoekt, (3) de website van waaruit de bezoeker of het geautomatiseerde systeem op onze website terechtkomt (de verwijzende site), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van het bezoek aan de website, (6) het IP-adres, (7) de internetprovider van de gebruiker die of het systeem dat onze website bezoekt, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die bij aanvallen op onze IT-systemen kunnen worden gebruikt.

Wij trekken geen conclusies over de gebruiker op basis van de op onze website verzamelde gegevens. Wel hebben we deze informatie nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de advertenties op onze website te optimaliseren, (3) ervoor te zorgen dat onze IT-systemen en websitetechnologie lang meegaan, en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom zal de functionaris data beheer anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch analyseren met als doel de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming te verbeteren en de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal te beschermen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

4. Rechtsgrond voor de verwerking
Wij verzamelen uitsluitend die persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn om onze wettelijke of zakelijke verplichtingen na te komen. In sommige gevallen kan de verstrekking van persoonsgegevens echter deels wettelijk verplicht zijn (bijv. op grond van fiscale regelgeving) of nodig zijn in het kader van contractuele onderhandelingen of in het kader van de levering van een dienst. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract of de dienst met de betrokkene niet kan worden verstrekt of gesloten, en daarom wordt de verstrekking van die persoonsgegevens beschouwd als een gerechtvaardigd belang voor verwerking.

Hieronder beschrijven we:

 • het doel of de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij voor dat doel of die doeleinden verwerken;
 • de rechtsgrond die ons toelaat uw persoonsgegevens te verwerken; en
 • hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren.
Doel van de verwerking
Categorieën van verwerkte gegevens
Rechtsgrond voor de verwerking
Bewaringstermijn van de gegevens
Levering van onze diensten aan u en onderhoud van uw account Alle persoonsgegevens die wij verzamelen Uitvoering van een overeenkomst tussen ons Gedurende de looptijd van de overeenkomst of contract
Producten aan u leveren Contactgegevens Uitvoering van een overeenkomst tussen ons Gedurende de looptijd van de overeenkomst of contract
Beantwoorden van uw vragen of behandelen van uw klachten Alle persoonsgegevens die wij verzamelen Verzoek tot beantwoording van de vraag of ingediende klacht Tot intrekking van de gegeven consent
Onderzoeken van misbruik van uw account en fraude Alle persoonsgegevens die wij verzamelen Gerechtvaardigd belang & Wettelijke verplichting Gedurende de looptijd van de overeenkomst of contract
Onderhouden en verbeteren van onze producten en diensten Alle persoonsgegevens die wij verzamelen Verbeteren van de website content met betrekking tot dienstverlening van Sharp Gedurende de looptijd van de overeenkomst of contract of tot intrekking van de gegeven consent 
Direct marketing Contactgegevens & Producten en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren Aanbieden van informatie over producten, diensten en services waarvoor de ontvanger toestemming heeft gegeven. Tot intrekking van de gegeven consent

5. Uw toestemming

Indien de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is verkregen, wat betekent  u uw toestemming heeft gegeven, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Er zijn geen nadelige gevolgen verbonden aan het intrekken van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, betekent dat niet dat de verwerking die wij op dat moment reeds hebben uitgevoerd, onrechtmatig wordt.

U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, wiens gegevens zijn vermeld in punt 2.1

6. Hoe wij uw informatie delen
Wij delen uw persoonsgegevens met:

Ons personeel: Onze werknemers hebben toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen indien dat noodzakelijk is voor hun functie.

Bedrijven die behoren tot dezelfde groep van bedrijven als wij: Met het oog op de levering van een dienst aan u.

Partners en dealers: Voor het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten die niet direct door Sharp worden geleverd

Leveranciers: Om producten te leveren die u bij ons hebt besteld.

Andere dienstverleners en adviseurs: Zoals bedrijven die onze IT ondersteunen, bedrijven die ons helpen bij het analyseren van de gegevens die wij bewaren, het verwerken van betalingen of het verzenden van berichten naar onze klanten, of bedrijven die ons juridisch of financieel advies geven en ons helpen onze diensten aan u te leveren.

De overheid of onze toezichthouders: Indien wij daartoe verplicht zijn op grond van een wet of om overheidsinstanties of toezichthouders  te helpen met hun onderzoeken of initiatieven.

Politie en rechtshandhavingsinstanties: Om te helpen met een onderzoek naar en de preventie van criminaliteit.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens, behalve zoals hierboven uiteengezet. Wij kunnen andere derden statistische informatie en analyses verstrekken, maar zullen ervoor zorgen dat deze informatie wordt verzameld en dat niemand op basis van deze informatie kan worden geïdentificeerd voordat wij ze doorgeven.

Externe dienstverleners: Sharp maakt gebruik van externe dienstverleners die Sharp helpen met bijvoorbeeld informatieverwerking en andere administratieve ondersteunende diensten om deze website te beheren. 

Wetshandhavings- en regelgevende instanties: als wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een wettelijke vereiste.

 

9. Cookies
Op onze webpagina's worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computer worden opgeslagen.

Veel websites en webservers maken gebruik van cookies. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID, die een unieke identificatie van het cookie is. Dit ID bestaat uit een tekenreeks waarmee webpagina's en webservers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en webservers de individuele browser van de gebruiker onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen wij onze websitegebruikers meer relevante diensten en inhoud bieden, wat zonder cookies niet mogelijk zou zijn. Meer informatie over ons Cookiebeleid.

 
Derde/groepsentiteit Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens Doel van de doorgifte Locatie van de derde Voorwaarden voor doorgifte
Leverancier van Sales CRM en Marketing Automationsoftware – neem voor meer informatie contact op met de functionaris voor gegevensbescherming Persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten Cloud hosting Verenigde Staten
Bindende bedrijfsvoorschriften, EU-VS-privacyschild, modelcontractbepalingen

Op dit moment geven wij geen gegevens door buiten de EU en de Europese Economische Ruimte ('EER').

10. Profiling
Profilering houdt in dat persoonsgegevens (bijv. digitale activiteiten zoals bezochte pagina's, aangeklikte links, gedownloade bestanden) op geautomatiseerde wijze worden geanalyseerd om het gedrag van websitegebruikers te identificeren of te voorspellen

Sommige gebruikers kunnen worden geprofileerd via het gebruik van Marketing Automationsoftware als hun persoonsgegevens daar worden verwerkt en opgeslagen. Gebruikers kunnen aangeven dat ze dit niet wensen door hun toestemming in te trekken, hetzij via de opties voor toestemmingsbeheer in onze digitale berichten, hetzij door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Profilering kan ook worden vermeden door onze website te bezoeken in de anonieme modus of incognito modus van uw browser.

11. Registratieformulieren en webformulieren voor het indienen van vragen of verzoeken
Bepaalde gebruikers kunnen zich op onze website registreren door persoonsgegevens in te voeren in een registratieformulier, bijvoorbeeld voor SharpONE of onze online trainingsservice (Sharp Academy). Deze persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, datum en tijdstip van registratie) worden opgeslagen om hen deze dienst te bieden, hun identiteit te verifiëren en het voor hen mogelijk te maken zich veilig aan te melden in een beveiligde web omgeving. Dit stelt ons ook in staat om toegang te verlenen of, bij misbruik van de dienst, de toegang te weigeren.

Gebruikers kunnen ook persoonsgegevens verstrekken door via een formulier door een vraag of een verzoek in te dienen (bijvoorbeeld een verkoop- of service gerelateerde vraag). De verstrekte persoonsgegevens worden dan via e-mail naar de contactpersoon bij Sharp verzonden en automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens worden op vrijwillige basis verstrekt en worden opgeslagen met het doel contact op te nemen met de betrokkene teneinde zijn vraag te beantwoorden of zijn verzoek te behandelen. Daarnaast kan soms ook toestemming worden gegeven op formulieren voor andere vormen van communicatie, zoals marketing. Deze toestemming wordt vrij gegeven via een opt-insysteem (zie punt 11 hieronder).

Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan bedrijven die behoren tot de Sharp-groep en aan partners van de Sharp-groep om de vraag te beantwoorden of het verzoek te behandelen indien de vraag of het verzoek betrekking heeft op een ander gebied van het bedrijf dan het gebied dat de gebruiker bij het indienen van zijn vraag of verzoek heeft geselecteerd. Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld aan Sales CRM-systemen, Service CRM-systemen of Marketing Automationsoftware, maar in dat geval blijft Sharp de verwerkingsverantwoordelijke.

12. Verkoop- en marketingberichten
Als gebruiker van de website van Sharp kunt u ook persoonsgegevens verstrekken om u te registreren voor specifieke verkoop- en marketingprogramma's, bijvoorbeeld om aan te geven dat u geïnteresseerd bent in een product of dienst, u te abonneren op nieuwsbrieven of u te registreren voor evenementen. Wij informeren onze gebruikers, klanten en zakenpartners regelmatig over onze producten, diensten en promoties door middel van verkoop- en marketingberichten. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om in te stemmen met de ontvangst van deze berichten via verschillende kanalen en krijgen bij elke praktische gelegenheid de mogelijkheid om zich voor deze berichten af te melden. Berichten over diensten voor bestaande klanten (zoals facturatie/contractinformatie) worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang en maken als zodanig deel uit van de levering van de dienst. Marketingberichten mogen alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) hij een geldig e-mailadres, telefoonnummer of postadres heeft en (2) zich voor marketingberichten heeft ingeschreven. De e-mailadressen van nieuwe gebruikers worden bevestigd via een dubbele opt-inprocedure. De bevestigingsmail wordt gebruikt om te verifiëren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om marketingberichten te ontvangen.

Tijdens de registratie voor marketingberichten slaan wij ook het IP-adres op dat de internetprovider aan het computersysteem heeft toegewezen en dat door de betrokkene op het moment van registratie wordt gebruikt, alsmede de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in een (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip, en dient dus de rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een registratie voor een marketingcommunicatieprogramma worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze specifieke berichten, tenzij anders vermeld op het toestemmingsformulier. Voor de verwerking van deze gegevens maken wij in sommige gevallen gebruik van platforms van derden, zoals aanbieders van Marketing Automationsoftware en Sales CRM-systemen. Al deze derden hebben AVG-conforme overeenkomsten inzake gegevensbescherming gesloten met Sharp Electronics Benelux B.V. en de gegevens worden volledig beheerd door en zijn eigendom van Sharp. De betrokkene kan zijn toestemming voor het marketingcommunicatieprogramma of de gegevensopslag te allen tijde intrekken. Elk bericht dat wij verzenden bevat een link om de toestemming in te trekken (in het geval van elektronische berichten). De toestemming kan ook worden ingetrokken door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, van wie de contactgegevens zijn vermeld in punt 2.1

13. Tracking & Analytics
Tracking voor marketingdoeleinden

Onze marketingberichten bevatten soms zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een pixel die wordt ingesloten in e-mails, landingspagina's, enz., die in HTML-indeling worden verzonden om registratie in een logbestand en analyses mogelijk te maken. Dit maakt het mogelijk om statistisch te analyseren in welke mate een online marketingcampagne al dan niet een succes is of was. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan de verwerkingsverantwoordelijke zien of en wanneer een marketingbericht en specifieke inhoud door een betrokkene is bekeken of gedownload en kan hij deze informatie gebruiken om gebruikers opnieuw te benaderen met meer specifieke/relevante inhoud. U kunt uw toestemming hiervoor intrekken via de link voor toestemmingsbeheer in elk elektronisch bericht of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.
 
Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om de prestaties van onze website (bijv. aantal bezoekers, waar ze vandaan kwamen, welke pagina's ze hebben bezocht) bij te houden, te rapporteren en te optimaliseren. Wij houden deze informatie bij op geaggregeerd en niet op individueel niveau.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Wij gebruiken Google Analytics met de anonimiseringsfunctie (de applicatie "_gat. _anonymizeIp"). Dit betekent dat Google het IP-adres van de gebruiker inkort en anonimiseert wanneer deze onze websites bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Wanneer een gebruiker vanuit een Google-zoekopdracht (hetzij een organisch gegenereerde lijst met zoekresultaten, hetzij een betaalde digitale advertentie) op onze site terechtkomt, plaatst Google Analytics een cookie op de computer/het apparaat van de gebruiker. Deze cookie stelt Google in staat om bij te houden wat er gebeurt nadat de gebruiker op de link heeft geklikt en op onze website is terechtgekomen. In het geval van betaalde digitale reclame betalen wij Google op basis van het aantal klikken of vertoningen, dus deze cookie zorgt ook voor een nauwkeurige rapportage en facturering en helpt om klikfraude te voorkomen. Google verzamelt persoonsgegevens van de gebruiker, zoals het IP-adres, het tijdstip van toegang en de locatie van de gebruiker. Bij elk bezoek aan onze site worden deze persoonsgegevens doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens kunnen door Google in de Verenigde Staten worden opgeslagen en eventueel aan derden worden doorgegeven.

Sectie C) Uw rechten om gegevens te controleren

Rechten van de betrokkene ('u')

U heeft de volgende rechten om uw gegevens te beheren volgens de beginselen van de AVG:

 1. Recht op bevestiging – dit betekent de mogelijkheid om van ons te vernemen of wij gegevens over u verwerken.
 2. Recht van toegang – dit betekent de mogelijkheid om te zien welke gegevens over u worden bewaard. Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 3. Recht op rectificatie – dit betekent de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren te wijzigen of aan te passen.
 4. Recht op gegevensverwijdering – dit betekent de mogelijkheid om uit onze databases/systemen te worden verwijderd indien wij geen goede reden hebben om door te gaan met de verwerking van uw gegevens, of indien u uw toestemming intrekt, of indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig bewaren of indien wij uw gegevens moeten wissen om aan toepasselijke EU-wetgeving te voldoen. U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen als u uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking heeft uitgeoefend.
 5. Recht op beperking van de verwerking – dit betekent de mogelijkheid om te beperken welke persoonsgegevens worden verwerkt en om de verwerking op te schorten.
 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens – dit betekent de mogelijkheid om de gegevens over te dragen aan een andere leverancier.
 7. Recht van bezwaar – dit betekent de mogelijkheid om te voorkomen dat uw persoonsgegevens op een bepaalde manier worden verwerkt of om uw toestemming in te trekken. Er is een specifieke bepaling die het mogelijk maakt om apart bezwaar te maken tegen profilering.

Om een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u ons mailen op: avg@sharp.eu

Er zijn ook andere zaken die u als gebruiker van onze websites kunt doen om de hoeveelheid persoonsgegevens die wij kunnen verwerken te beperken:

Geen toestemming geven of uw toestemming intrekken:

 • Wanneer wij op formulieren ingevulde persoonsgegevens registreren, worden er opt-invakjes weergegeven waarmee u kunt aangeven of u wenst dat wij u voor marketingdoeleinden benaderen. Als u daar niet mee instemt, hoort u niets van ons, tenzij het verband houdt met de dienst die wij u leveren.
 • Bij de meeste marketingberichten, met name elektronische berichten, zal u waar mogelijk kunnen aangeven dat u geen verdere marketingberichten wenst te ontvangen.

Voorkom of verwijder webtracking:

 • Bezoek onze website anoniem/incognito via de betreffende functie in uw browser
 • Weiger cookies door de instellingen van uw webbrowser aan te passen:
  • Cookie-instellingen in Internet Explorer
  • Cookie-instellingen in Firefox
  • Cookie-instellingen in Chrome
  • Cookie-instellingen in Safari en iOS.
 • Maak bezwaar tegen de verzameling van gegevens door Google Analytics
  • Download en installeer een add-on voor uw browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  • Dit vertelt Google Analytics (via JavaScript) dat er geen gegevens naar Google Analytics mogen worden verzonden.
  • Meer informatie: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  http://www.google.com/analytics/terms/us.html
  • https://www.google.com/analytics/
 • Wij zullen u altijd trachten te helpen wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, maar in sommige gevallen kunnen wij rechtmatige gronden hebben om uw verzoek af te wijzen.
 • Wij zullen elk verzoek dat u indient onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek behandelen. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Wij zullen u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis stellen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.
 • Indien wij besluiten geen gevolg te geven aan het verzoek, zullen wij u in kennis stellen van de redenen daarvoor.
 • Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: als u het niet eens bent met een besluit dat wij hebben genomen met betrekking tot een verzoek om een van uw rechten uit te oefenen of als u van mening bent dat wij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming overtreden, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de EU. U kunt contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming voor Nederland via de contactgegevens op haar website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

14. Bijwerking van dit beleid
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen te weerspiegelen in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken (bijv. als wij nieuwe systemen of processen implementeren waarbij persoonsgegevens op een nieuwe manier worden gebruikt) of om informatie die wij in deze privacyverklaring hebben verstrekt te verduidelijken. Onze wijzigingen zullen in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij raden u aan van tijd tot tijd te controleren op updates van deze privacyverklaring. Wij zullen u direct op de hoogte brengen van wijzigingen in deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.