Hands holding a plant
Hands holding a plant

Milieu

Wij streven verschillende milieudoelstellingen na. We streven ernaar maatschappelijke problemen op te lossen en de bedrijfswaarde voortdurend te verhogen.

Afname van de CO2 Footprint

Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan het voorkomen van klimaatverandering. Daarom is energiebesparing een van onze speerpunten. In 2021 was de totale CO2-uitstoot van Sharp Electronics Benelux 458 ton CO2. In 2021 was dit 385 ton CO2 en in het basisjaar 2019 552 ton CO2. Daarmee hebben we een reductie van 17% bereikt, met een doelstelling om een reductie van 15% te realiseren in 2022 ten opzichte van 2019. Deze reductie werd met name veroorzaakt door een lager fossiel brandstofverbruik en een lager grijs elektriciteitsverbruik dan in 2019.

Er is wel iets meer CO2 uitgestoten dan vorig jaar, 2020, omdat er meer gereden is met de auto’s op fossiele brandstoffen die wij nog in ons wagenpark hebben staan. We zijn wel trots dat door het gebruik van meerdere elektrische auto’s onze CO-uitstoot door het totale elektraverbruik gelijk is gebleven. Er zijn ook, net zoals in 2019, geen vluchten meer gemaakt. 

Overzicht CO2 uitstoot Benelux

Vervoer

De grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot werd in 2021 nog steeds, net zoals in 2019, gedaan door ons wagenpark met 92% (42% door wagens op diesel, 54% door wagens op benzine en 5% elektrisch).

De daling van het brandstofverbruik in 2021 ten opzichte van 2019 met 15% kwam met name door de nieuwe situatie na corona: onze salesmedewerkers hebben bewust vanuit huis en kantoor gewerkt en waar mogelijk online afspraken gemaakt met klanten, in plaats van hen te bezoeken. We zien dat dit het ‘nieuwe normaal’ is geworden, ter vergroting van efficiëntie en daling van energieverbruik.

De verlening van services ging wel gewoon door. Daarnaast hebben we de verschuiving in ons leasewagenpark doorgezet: er zijn 5 diesel auto’s vervangen door elektrische auto’s, waarmee we op een totaal aantal van 9 elektrische auto’s komen. Nadat we een nieuw leasebeleid hebben opgesteld in 2020, wordt het vanaf 2022 verplicht om een elektrische auto te kiezen. Daarnaast gaan we inzetten op verschillende andere maatregelen om de CO2-uitstoot per km naar beneden te brengen zoals inzetten op zuinigere leaseauto’s, het op spanning houden van de banden en veranderen van rijgedrag.

Sharp Bus

Zonnepanelen

Onze CO2-uitstoot door elektraverbruik besloeg in 2021 nog 38 ton (8% van de totale CO2 footprint), 15 ton hiervan in de kantoren en werkplaats en 23 ton door tanken. We hebben hierin al een besparing van 21% weten te realiseren ten opzichte van 2019, mede door onze zonnepanelen. De in december 2020 geïnstalleerde zonnepanelen bij onze technische dienst in Houten dekken bijna ons elektraverbruik van de technische dienst af. Daarnaast hebben we erkende certificaten ingekocht om ons elektriciteitsgebruik in Houten in het geheel en in Utrecht deels te vergroenen.

Circulariteit

Re-use: Producten een tweede leven 
‘Refurbished’ Printers worden geleverd vanuit Houten. In 2021 zijn er weer meer machines als occasion verkocht. Van het totaal aantal verkochte MFP’s was dit 13,2%. Het gaat dan om machines van maximaal 7 jaar oud (meestal 4 jaar), met niet te veel draaiuren en in een goede conditie die weer aan klanten in de Benelux verkocht worden. De overige machines worden afgevoerd via een gespecialiseerd bedrijf; onze partner Reprodex. Via hen krijgen de machines ook een 2e of zelfs een 3e leven! Met name in Oost-Europa en Afrika worden, indien mogelijk, de onderdelen hergebruikt.

Tegelijkertijd hebben we gekeken naar de mogelijkheid om materialen te besparen door langere onderhoudscontracten aan te bieden. Daar waar eerst onderhoudscontracten een duur hadden van 6-7 jaar is dit in 2020 verlengd naar 7-8 jaar. Hierdoor kunnen machines later vervangen worden. Dit scheelt naast materialen ook transportkilometers voor de vervanging van een machine.

Het is wel altijd goed om dit te vergelijken met de energiebesparing die behaald kan worden met een nieuwe machine die door innovaties nog energiezuiniger kan opereren.

Foto verpakkingsmaterialen

Reduce: Verminderen van verpakkingsmateriaal

Het beleid is erop gericht dat verpakking van beeldschermen en printers altijd mee teruggenomen worden naar onze eigen technische dienst in Houten. Service- en onderhoudsproducten worden zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking meegenomen naar klanten in herbruikbare plastic kratten. De verpakking wordt dan mee teruggenomen door de field engineers in deze kratten of worden -als de klant dit wil- door de klant zelf afgevoerd.

De aard van de verpakkingsmaterialen wordt bepaald door onze leveranciers, met wie we dat geregeld afstemmen. Deze verpakkingen waren in 2021 voor 89% hernieuwbaar (waardoor uitputting van grondstoffen wordt voorkomen) én goed te recyclen. De verpakking bestond namelijk voor 73% uit papier en karton en 16% van hout. Slechts 12% was verpakt in plastic. De verhouding van type verpakkingsmaterialen ten bate van hernieuwbaar is slechts licht gestegen (was eerst 88%). In werkelijke aantallen is deze hoeveelheid hernieuwbaar verpakkingsmateriaal echter enorm toegenomen, doordat we in 2021 meer producten verkocht hebben, zie de tabel met een overzicht van het verpakkingsmateriaal 2019-2021.

tabel verpakkingsmateriaal

Recycle: Afval

Het afval dat vanuit Houten afgevoerd werd in 2021 was in totaal 15.718 kg. Van dit afval was 13% eenvoudig te recyclen, omdat dit uit papier en karton bestond.
Daarnaast is er in totaal een enorme afname in de hoeveelheid afval geweest: 42% ten opzichte van 2019. Dit werd met name veroorzaakt door de afname van restafval. De reden hiervoor was dat in 2019 de verhuizing van ons hoofdkantoor van Houten naar Utrecht heeft plaatsgevonden. We hebben toen gelijk de kans gegrepen om ons hele archief te digitaliseren en er zijn toen veel zaken afgevoerd.

Het kantoorafval in Utrecht en Mechelen wordt via een kantoor-serviceconcept afgevoerd en hierin is geen inzicht.

Sharp streeft ernaar om zoveel mogelijk tonercartridges terug te nemen van de multifunctionele printers van klanten. In Houten wordt namelijk al enige jaren de elektronische chip van de kunststof van de cartridges gescheiden. Deze chip is heel klein en alleen dat deel dient afgevoerd te worden als elektronisch afval, het kunststof zonder chip kan namelijk mee met het restafval. De chips kunnen op deze manier namelijk weer gerecycled worden om metalen uit terug te halen. Hier zal in 2022 verder op worden ingezet.

Afval hoeveelheid 2021

Samenwerking Reprodex

Ilona Janssen werkt inmiddels al 26 jaar voor Reprodex. Dit is een Nederlandse organisatie die gebruikte kopieermachines en multifunctionele printers van diverse merken, waaronder Sharp, exporteert.

Verlengen levensduur
Ze is blij dat ze op deze manier een bijdrage kan leveren aan de verlenging van levensduur van de machines en aan de ontwikkeling van de landen waar ze naar toe gaan. De kopieermachines en multifunctionele printers worden namelijk vaak gebruikt door de onderwijssector, het midden- en kleinbedrijf en overheden in het Verre Oosten, Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa. Deze klanten zijn blij met de sterk gereduceerde prijs van de gebruikte machines, anders zouden ze deze niet kunnen betalen. Ze nemen dan voor lief dat er weleens een klein streepje of vlekje zichtbaar kan zijn op de kopie. Er wordt zeker voor gezorgd dat alle machines goed functioneren en dat er capaciteit in de landen aanwezig is voor support en onderhoud.
Zo krijgt ze wel eens te horen dat een machine, die via een lokale partner is verkocht, na 20 jaar nog prima werkt!

Werkwijze
In totaal verkoopt Reprodex ca. 35.000 machines per jaar, waaronder die van Sharp, al was dat de afgelopen 2 jaar iets minder door de invloed van corona.
Als ze de machines binnen krijgen worden ze eerst goed nagekeken. Sommige machines functioneren niet meer en dan worden nog werkende onderdelen gebruikt om andere machines te bouwen. Er mogen namelijk alleen werkende machines verkocht worden, zoals ook wettelijk bepaald is. Het restmateriaal, ongeveer 5% van het totaal, wordt dan afgevoerd naar een erkende afvalverwerker.
Overigens is Reprodex ook ISO 14001 voor milieumanagement gecertificeerd. Dat is ook een vereiste van de toeleveranciers waaronder Sharp. Daarmee borgen ze dat er wordt voldaan aan de internationale wetgeving voor elektronische materialen (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment recycling).

Internationale klanten
Reprodex weet welke regio’s en type klanten in welk type machine geïnteresseerd zijn en bouwen de verschillende orders op, afhankelijk van wat er binnenkomt. Ze nemen dan contact op met de klant of de order akkoord is. Tegenwoordig gaat dat ook heel makkelijk door een foto te maken en via Whatsapp te versturen. Bij akkoord worden volle containers naar klanten verscheept met ca. 80-300 machines, afhankelijk van de grootte van de apparaten. Ilona verzorgt tegenwoordig als general manager het contact met klanten niet meer zelf, maar ziet dat voorbij komen bij haar salesmedewerkers.
Ze vindt het ontzettend leuk dat haar bedrijf contact heeft met zoveel verschillende landen en verschillende culturen.

Ilona-Janssen-scaled

Onze producten - groen geproduceerd

Niet alleen onze organisatie, maar ook onze zusterbedrijven uit de Sharp-familie zijn ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd. Voor deze systemen wordt milieu- en kwaliteitsinformatie verzameld, waaronder over materialen. Bovendien worden in de Sharp fabrieken, waar onze producten geproduceerd worden, de vergaande ‘Groene producten’- en ‘Groene fabrieken’-concepten gehanteerd.

magazijn