Een groene, bos achtige achtergrond met een glazen wereldbol erin

Milieu

We gaan voor klimaat en circulariteit van materialen.

Klimaat

Nieuwe doelstelling
Om een bijdrage te leveren aan vermindering van klimaatverandering hebben wij in ons nieuwe beleid de volgende doelstelling gesteld: 

‘Terugdringen van de CO2-uitstoot van onze activiteiten met 25% in FY2025 t.o.v. FY2022.’

Vorig jaar hebben we onze doelstelling ‘Een reductie van CO2-uitstoot met 15% in 2022 t.o.v. 2019’ ruimschoots gehaald met een gerealiseerde reductie van 63% ton CO2. Maar we willen verdere stappen zetten.

Elektrificeren wagenpark
Een belangrijke knop voor ons om nu aan te draaien is de inzet van het wagenpark. Verschillende medewerkers, met name onze verkoopmedewerkers, hebben naast de digitale afspraken namelijk ook fysieke afspraken. En Field service engineers bezoeken in hun regio hun klanten voor service en onderhoud. In FY2022 is door Sharp Electronics Benelux besloten om in FY2026 volledig elektrisch te rijden, met uitzondering van de field engineers die hybride gaan rijden. Er is voor gekozen om de leasewagens aan het einde van hun vier- of vijfjarige contract te vervangen, of in een enkel geval eerder wanneer de afgesproken kilometrage is bereikt.

Field service engineers gaan -voorlopig- in hybride wagens rijden, omdat zij veel kilometers afleggen en zwaarder beladen zijn. Het resultaat in het aantal wagens per type brandstof van de afgelopen twee jaar is hiernaast af te lezen.

Hiermee is het aantal wagens op fossiele brandstof in FY2023 terug gebracht van 47% naar 34%.

aantal leasewagens in een tabel weergegeven hoeveel diesel, benzine, elektrische en hybride wagens er zijn

Realiseren electrificering

Het kostte de organisatie wel wat inspanning om het wagenpark te elektrificeren. Zo bleek het dat er bij ons gehuurde pand in België speciale tankpassen nodig zijn om op te laden bij de bijbehorende laadpalen. Voor de medewerkers uit België was dat snel geregeld. Collega’s uit Nederland die op bezoek kwamen liepen hier echter ook tegenaan, maar ook zij zijn inmiddels voorzien.

Daarnaast hadden een aantal collega’s bezwaren om een overstap te maken van fossiel naar elektrisch, met het oog op vakanties met de caravan. Daarom hebben we een oplossing gezocht en is het mogelijk om via de leasemaatschappij een andere auto te huren. Hiervoor wordt door het jaar heen geld gespaard. Wat daarnaast helpt voor het enthousiasme van collega’s is dat zij elektriciteit van hun zonnepanelen kwijt kunnen in hun elektrische auto. Zeker als de salderingsregeling wordt afgeschaft is direct gebruik van eigen energie heel voordelig.

Voor Sharp is het wat betreft monitoring en rapportage wel meer werk geworden, maar gelukkig wordt ze daarbij ondersteund door de twee leasemaatschappijen uit Nederland en België.

Terugdringen reiskilometers en energieverbruik
Naast het elektrificeren van ons wagenpark werken we er ook aan om het aantal ritten en kilometers terug te dringen. We waren natuurlijk altijd al bezig om ritten zo efficiënt mogelijk in te plannen vanuit service-, bedrijfseconomisch en duurzaamheidsoogpunt.

Tijdens corona kwam het aanbieden van digitale overleggen (intern en met klanten) en zelfs een digitale gepersonaliseerde rondleiding door de showroom van multifunctionele printers in een stroomversnelling. Hierbij kan een klant aangeven wat hij of zij wil zien, en de medewerker kan een camera inzoomen op alle gewenste details van een fysiek aanwezige printer in de showroom. Dit kan nog steeds en in FY2023 hebben we dit weer opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit is niet alleen goed voor het milieu door het beperken van reiskilometers, maar ook reistijdbesparend voor de klant.

Daarnaast is het beleid om storingen eerst te analyseren of deze op afstand opgelost kunnen worden. In FY2023 hebben we dit opnieuw onder de aandacht gebracht bij onze medewerkers. Het blijkt namelijk in een deel van de gevallen goed mogelijk en snel om klanten zo te assisteren. Het resultaat is dat we in FY2023 in 20% van de gevallen deze aanvragen op afstand konden afhandelen in plaats van naar een klant toe te rijden.

Voor FY2024 gaan we een pilot starten om meer installaties bij klanten op afstand uit te voeren. Dat kan op een eenvoudige manier: nadat een multifunctionele printer door onze gespecialiseerde vervoerder is uitgepakt en geplaatst, kan door het doorgeven van een IP-adres van de printer de softwarematige kant online uitgevoerd worden door een field engineer.

Ook willen we in FY2024 onderzoeken of we onze locatie in Houten, die in ons eigendom is, volledig gasloos kunnen maken.

Elektrische auto die aan de lader staat

CO2 Footprint

In de CO2 Footprint van FY2023 is duidelijk te zien dat brandstofverbruik voor het wagenpark het grootste deel van deze Footprint vertegenwoordigd. Als we diesel, benzine en elektra voor deze auto’s bij elkaar optellen, dan is dat in totaal 90%, oftewel 310 van de in totaal 349 ton CO2-uitstoot.

Er is door het beleid om van fossiel naar elektrisch over te gaan in één jaar wel een verschuiving bereikt. Zo is door daling van het aantal wagens op diesel de hierdoor veroorzaakte CO2-uitstoot gedaald in FY2023. Daarentegen is door toename van het aantal elektrische wagens de veroorzaakte CO2-uitstoot (door gebruik van ‘grijze’ stroom) gestegen. (Zie ook Tabel CO2 Footprint FY2022 en FY2023).

De uitstoot door benzinewagens is echter ook behoorlijk gestegen. Dit komt enerzijds doordat het aantal benzinewagens nog vrij hoog is (die worden nog vervangen), naast dat het aantal hybride wagens gestegen is (en daar relatief veel mee gereden wordt door de field engineers). Anderzijds blijken we hier ook meer kilometers gereden te hebben, in plaats van minder. Een verstorende factor was dat we tijdelijk minder field engineers beschikbaar hadden in België, waardoor de beschikbare field engineers uit België en het zuiden van Nederland grotere regio’s moesten bestrijken. Hierdoor kon er minder efficiënt gereden worden. Gelukkig hebben we hier eind FY2023 ook weer meer collega’s kunnen aannemen als field engineer.

Onze totale CO2-uitstoot is tussen FY2022 en FY2023 gestegen van 257 ton naar 349 ton, een toename van 36%. Hiermee komen we gelukkig nog wel lager uit dan het voor-corona niveau van 526 ton CO2 in 2019.

Met de maatregelen zoals hiervoor beschreven gaan we echter voor een daling van 25% CO2-uitstoot in FY2025. Gebruik van elektriciteit (ook grijze) geeft minder CO2-uitstoot dan gebruik van benzine en we zijn bezig om ook deze auto’s op benzine te vervangen. Daarnaast gaan we verder inzetten op beheersing van reiskilometers.

Grafische weergave van de  CO2 uitstoot

Tabel CO2 Footprint FY2022 en FY2023

CO2 footprint FY22 en FY23

Sturen op overgang fossiel naar elektrisch

Wagenpark
Johan van de Wiel is Service Support Manager en Milieucoördinator bij Sharp Electronics Benelux. Hij werkt inmiddels 10 jaar bij het bedrijf. Voor wat betreft zijn milieuportfolio het afgelopen jaar, is hij met name trots op wat Sharp in gang heeft gezet met haar wagenpark.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
In FY2022 was er immers besloten om in FY2026 volledig elektrisch te rijden, met uitzondering van de field engineers die hybride zijn gaan rijden. De actieradius van de beschikbare generatie elektrische auto’s was namelijk op dat moment voor de meeste medewerkers voldoende. Hij ziet dat er inmiddels in korte tijd al een hele stap is gemaakt. Ondanks dat er is gekozen om de auto’s aan het eind van hun leasecontract te vervangen, zijn de diesels al teruggebracht van 10 naar 3 wagens, en in FY2024 gaan de laatste er uit. De volgende stap is vervanging van de benzinewagens, waarvan er nog 17 rijden. Dat zal dan ook heel wat gaan schelen in de CO2-uitstoot. Daarnaast zorgt Sharp ervoor dat bij haar vestigingen voldoende laadpalen staan en bij medewerkers thuis ook een laadpaal geïnstalleerd kan worden.

Persoonlijke groei
Johan vindt Sharp een prettig bedrijf om te werken, omdat er vertrouwen van collega’s in elkaar is en er ruimte wordt geboden voor persoonlijke groei. Hij is vorig jaar van functie veranderd. Eerst was hij namelijk Field Supervisor. Deze nieuwe functie als Service Support Manager biedt meerdere facetten van leidinggeven, omdat hij nu manager is van meerdere afdelingen in plaats van één. Om samenwerking te bevorderen tussen deze afdelingen heeft hij onder andere een weekstart ingevoerd. Dit is even kort, maar dan kan er afgestemd worden wie wat doet, of er een back-up ingepland moet worden voor iemand die vrij is, en wordt de voortgang op de KPI’s gedeeld.

Johan van de Wiel

Circulariteit van materialen

Verlengen van de levensduur van producten
De producten die wij verkopen zijn multifunctionele printers, visual solutions en sinds FY2022 IT solutions.

De multifunctionele printers worden vrijwel allemaal geleased aan onze klanten, en anders verkocht. Nadat de leaseperiode is afgelopen komen wij deze machines weer ophalen. In onze eigen service unit in Houten worden deze machines nagekeken. Machines van maximaal 7 jaar oud, met niet teveel draaiuren en in goede conditie, worden volledig refurbished, waar nodig onderdelen vervangen en door ons als ‘New Life’ verkocht. De resterende machines worden aan onze partner Reprodex verkocht. Deze verkoopt ze als New Life (tweede- of derdehands) aan markten buiten Nederland, gebruikt de onderdelen om een weer werkende printer te maken of voert onderdelen verantwoord af. De New Life printers die wij zelf in de markt gezet hebben, vormden 1,8% van het totaal aantal verkochte printers in FY2023 (t.o.v. 1,5% in FY2022). In totaal, dus met de machines die via Reprodex verkocht zijn, waren 24,9% van de machines die wij verkocht hebben in FY2023 een New Life exemplaar (t.o.v. 18,2% in FY2022).

Onze doelstelling is om in FY2025 dit percentage voor de printers die wij zelf in de markt zetten naar 5,0% van de totale verkopen omhoog gebracht te hebben. We gaan hiervoor in het bonusbeleid per FY2024 een extra stimulans voor het verkopen van New Life printers toevoegen, naast dat we onze New Life printers sinds FY2023 intensiever zijn gaan promoten.

Sinds 2020 bieden we onze klanten ook langere onderhoudscontracten: van 6-7 jaar naar 7-8 jaar. Hierdoor kunnen machines later vervangen worden. Dit scheelt naast het inzetten van nieuwe materialen ook transportkilometers voor de vervanging van een machine. 
We beseffen dat verlengen van onderhoudscontracten het bereiken van de genoemde doelstelling voor verkopen van meer New Life printers tegengesteld werkt. Als printers immers langer draaien bij een klant, dan is deze daarna minder geschikt om als New Life te verkopen. Voor ons is dat een uitdaging, maar we gaan voor beide maatregelen. Onze overkoepelende doelstelling is namelijk ‘Duurzame inzetbaarheid van de multifunctionele printers die wij verkopen vergroten door het verlengen van de levensduur van deze apparatuur’, en dat kan op beide manieren, die we aanvullend willen aanbieden.

Als visual solutions mee terug genomen worden na aflopen van het leasecontract, dan worden zij door onze afvalverwerker afgevoerd, en zij zorgen ervoor dat deze vervolgens hergebruikt of recyclet.

Sharp New Life sticker

Circulariteit van materialen

Verpakkingsmaterialen
Wij monitoren verpakkingsmateriaal dat om producten zit en door ons verkocht wordt. Dit bestaat grotendeels uit hernieuwbaar biobased materiaal, dat makkelijk te recyclen is (karton, papier en hout): 89,2% van al het verpakkingsmateriaal in FY2023 (t.o.v. 71,7% in FY2022). Wij pakken de producten niet zelf in, dat doen onze leveranciers, oftewel onze zusterbedrijven in de Sharp-organisatie. Als wij echter signaleren dat er een toename is van plastic verpakking en vulmateriaal, dan nemen we via ons Europese hoofdkantoor, contact op met deze leveranciers. Bij ontwikkeling van nieuwe verpakkingen (en producten) is duurzaamheid de focus voor bedrijven in de Sharp Electronics organisatie.

Van alle multifunctionele printers en visual solutions die wij leveren wordt het verpakkingsmateriaal mee terug genomen. Het verpakkingsmateriaal van de printers wordt door onze leverancier die de apparaten vervoert en uitgepakt, LGI Eijgenhuijsen Precisievervoer, meegenomen. En van de visual solutions wordt het door ons meegenomen, naar onze eigen service unit in Houten.

verpakkings materiaal grafische weergave

Circulariteit van materialen

Afval
Ons afval bestaat onder andere uit verpakkingsmateriaal dat retour komt van klanten, evenals verpakkingen van service- en onderhoudsproducten die de Field Service Engineers mee terug nemen; dit is papier en karton. Ook nemen wij beeldschermen mee retour als de leaseperiode is afgelopen en de klant dat wenst. Dit is ‘non-ferro’ afval, dat door de afvalverwerker weer gerecycled wordt. Daarnaast kunnen wij de cartridges uit de printers van klanten mee retour nemen. Wij zorgen ervoor dat de (relatief kleine) chip uit de cartridges verwijderd wordt en apart afgevoerd wordt, zodat de afvalstroom elektronisch afval verkleind wordt. In FY2023 was 42% van het afval herbruikbaar of recyclebaar (papier/karton en non-ferro afval). In FY2022 was dit nog 37%.

Deze gegevens gaan overigens over het afval dat wij zelf laten afvoeren uit onze service unit in Houten en waar ook het verpakkingsmateriaal dat wij retour nemen van klanten terecht komt. Voor onze kantoren in Utrecht en Mechelen is verwijdering van het kantoorafval onderdeel van het serviceconcept van de verhuurders en wordt dit niet apart gewogen.

afval grafische weergave

Onze producten - groen geproduceerd

Niet alleen onze organisatie, maar ook onze zusterbedrijven uit de Sharp-familie zijn ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd. Voor deze systemen wordt milieu- en kwaliteitsinformatie verzameld, waaronder over materialen. Bovendien worden in de Sharp fabrieken, waar onze producten geproduceerd worden, de vergaande ‘Groene producten’- en ‘Groene fabrieken’-concepten gehanteerd.

A stack of boxes next to a plane and a truck