Illustration in front of green scenery
Illustration in front of green scenery

Duurzaamheid

Bij Sharp nemen we onze verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid zeer serieus. Daarom zetten we ons gedurende de hele levenscyclus van een product in voor onze sociale verantwoordelijkheden en het behoud van het milieu en de hulpbronnen.

Sharp Eco Vision 2050

Sharp formuleerde Sharp Eco Vision 2050. Dit is een langetermijnvisie op gebied van milieu, gebaseerd op ons basismilieubeleid: Werken aan het realiseren van een duurzame mondiale omgeving door het nastreven van langetermijndoelen en een circulaire economie.

Leaves

Klimaatverandering

Sharp is bewust van de materiële effecten van klimaatverandering op haar activiteiten. Het doel van Sharp is om meer schone energie te creëren dan de totale hoeveelheid energie die wordt verbruikt in de gehele toeleveringsketen van Sharp en om een ​​netto nul CO2-uitstoot te bereiken voor al zijn bedrijfsactiviteiten.

A polar bear stood on floating ice

Groene producten

Sharp noemt zijn milieuvriendelijke producten “Green Products (GP)”. De inhoud van het GP Standard Sheet, de maatstaf voor ontwikkelingsdoelstellingen, wordt elk jaar herzien om de milieuprestaties van Sharp-producten voortdurend te verbeteren.

 

Hands holding a cartoon

Milieubeheer

Onze engineers ontwikkelen voortdurend innovatieve,  ecologische technologie om de wereld schoner en groener te maken. We leggen hierbij een sterke nadruk op het produceren van hoogwaardige, milieuvriendelijke producten.

A field with trees

Duurzaam inkopen

We proberen actief onze sociale verantwoordelijkheden na te komen op een groot aantal gebieden in de hele Sharp-toeleveringsketen. Deze gebieden omvatten productveiligheid, milieubescherming, mensenrechten en arbeid, en gezondheid en veiligheid.

 

A stack of boxes next to a plane and a truck