Leaves
Leaves

Sharp Eco Vision 2050

Sharp's Eco vision is gebaseerd op haar basismilieubeleid: "Een milieubewust bedrijf creëren met oprechtheid en creativiteit."

Milieuvisie voor de lange termijn

De internationale gemeenschap heeft aangegeven dat het noodzakelijk is om de steeds ernstiger wordende problemen rondom duurzaamheid van het milieu aan te pakken, zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en vervuiling door plastic. De wens om deze maatschappelijke problemen op te lossen versnelt de wereldwijde actie, waaronder inspanningen in verband met het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s), de naleving van het Akkoord van Parijs en het creëren van een circulaire economie.

In 2019 heeft Sharp de Sharp Eco Vision 2050 geformuleerd. Dit is een milieuvisie voor de lange termijn gebaseerd op ons milieubeleid dat in 1992 werd opgesteld: “Een milieubewust bedrijf creëren met oprechtheid en creativiteit.”

Sustainability Venn diagram

Circulaire economie

In onze Sharp Eco Vision zijn doelstellingen vastgesteld op drie verschillende actiegebieden:

  • Klimaatverandering - Sharp streeft ernaar om producten en diensten op het gebied van schone energie te verbreden en te verspreiden, met het oog op de doelstelling van 1,5 °C, zoals in het akkoord van Parijs is vastgelegd. Daarbij is het van belang om de uitstoot van broeikasgassen door bedrijfsactiviteiten, producten en diensten te verminderen.
  • Recycling van grondstoffen - We streven naar een circulaire economie en daarom beperken wij onze impact op het milieu. Dit doen wij door producten te recyclen en de afvalproductie uit onze bedrijfsactiviteiten te verminderen.
  • Veiligheid en beveiliging - Om het risico op schadelijke gevolgen te elimineren, beperkt Sharp het gebruik van chemische stoffen die de gezondheid van mensen, de natuurlijke omgeving en ecosystemen kunnen aantasten.

Sharp formuleert op elk gebied van milieudoelstellingen voor de middellange termijn. Dit doen wij om onze inspanningen en de impact voor het bereiken van onze milieuvisie voor de lange termijn te versnellen. We streven ernaar maatschappelijke problemen op te lossen en de bedrijfswaarde voortdurend te verhogen. Dit doen wij met onze activiteiten en inspanningen op het gebied van milieubescherming.

Circular economy illustration

*1 De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen, zijn een reeks van 17 ontwikkelingsdoelstellingen die de wereld tegen 2030 moet bereiken om duurzame ontwikkeling te kunnen realiseren.
*2 Een internationaal kader ter voorkoming van de opwarming van de aarde, waarover overeenstemming is bereikt tijdens de 21e jaarlijkse zitting van de Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering van 1992 (COP21), die in 2015 in Parijs werd gehouden.
*3 Een economisch systeem gericht op het elimineren van verspilling en het circuleren van hulpbronnen. Afvalproducten en grondstoffen worden beschouwd als nieuwe hulpbronnen en worden dus gerecycled.
*4 In het Akkoord van Parijs zijn de langetermijndoelstellingen vastgesteld om de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden en inspanningen te leveren om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken.