Globe illustration in front of a sunset
Globe illustration in front of a sunset

Duurzaam Inkopen

Om duurzame groei en wederzijdse welvaart met de leveranciers te garanderen, werkt Sharp verder dan de initiatieven met betrekking tot de kwaliteit, prijs en levering van onderdelen en materialen.

Eerlijke en onpartijdige inkoopactiviteiten

Sharp gaat verder dan het nemen van initiatieven met betrekking tot kwaliteit, prijs en levering van onderdelen en materialen. Wij werken samen met onze leveranciers aan duurzame groei en wederzijdse welvaart. We streven er actief naar om onze maatschappelijke verantwoordelijkheden op verschillende gebieden, in de gehele toeleveringsketen van Sharp te vervullen. Deze gebieden omvatten: productveiligheid, milieubescherming, mensenrechten en arbeid en gezondheid en veiligheid.

A stack of boxes next to a plane and a truck

MVO-initiatieven

De aanpak, het concrete beleid en de verzoeken van Sharp aan leveranciers voor inkoopactiviteiten worden uiteengezet in onze Basisprincipes voor inkoop. In de Handleiding voor MVO-implementatie in de toeleveringsketen van Sharp, die is afgeleid van de Basisprincipes voor inkoop, verklaart Sharp duidelijk de implementatie van de MVO-initiatieven. Hierin staat onder andere dat het voldoen aan alle wet- en regelgeving en het beschermen van sociale normen en het milieu deel uitmaakt van ons inkoopbeleid. Dit omvat met name het uitbannen van kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en het naleven van arbeidsgerelateerde wetten, zoals de wetten die betrekking hebben op de rechten van werknemers om zich te organiseren en collectief te onderhandelen. Sharp vraagt zijn zakenpartners ook om dit soort activiteiten actief te promoten.

Sharp communiceert dagelijks actief met verkoopvertegenwoordigers van leveranciers om de verstandhouding tussen Sharp en zijn zakenpartners te verdiepen.

Solar pv panels check list criteria

Beheer van chemische stoffen

De producten van Sharp zijn opgebouwd uit meerderen onderdelen en materialen en bevatten verschillende chemische stoffen. Ook onze productieprocessen in de fabrieken maken gebruik van chemische stoffen. 

In navolging van ons milieubeleid In navolging van ons milieubeleid om een milieubewust bedrijf te creëren met oprechtheid en creativiteit, bepaalt de gedragscode van Sharp het beheer van chemische stoffen. Dit onder voorwaarde dat aan de toepasselijke milieuwetten, voorschriften en regionale overeenkomsten wordt voldaan. 

Chemicals

EU REACH wetgeving

De verordening van de Europese Unie (EC 1907/2006) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen is op 1 juni 2007 in werking getreden. Een van de doelstellingen van deze verordening is om, binnen het algemene kader van duurzame ontwikkeling, de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen te beschermen.

Sharp ondersteunt deze doelstelling en onderneemt op basis van de Sharp Gedragscode een proactieve houding om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 

Hands holding a plant and hands holding buildings

Safety Data Sheets (SDS)

Een SDS (Safety Data Sheet) beschrijft de eigenschappen van een chemische stof en de noodmaatregelen voor het omgaan met die chemische stof - of een product dat die chemische stof bevat- in geval van een ongeval. 

Dit helpt ervoor te zorgen dat de eigenschappen van de chemische stof correct worden begrepen en dat de producten die deze chemische stoffen bevatten veilig kunnen worden gebruikt. 

Woman working at home office with laptop and printed documents