firee field PV installation half cell panels trees diagonal
firee field PV installation half cell panels trees diagonal

Installatie van zonnepanelen

Eigen zonne-energie voor huishoudens, bedrijven of grootschalige zonne-energiecentrales.

black PV panels beach house
black PV panels beach house

Installatie van zonnepanelen

Eigen zonne-energie voor huishoudens, bedrijven of grootschalige zonne-energiecentrales.

farm shed with solar panels
farm shed with solar panels

Installatie van zonnepanelen

Eigen zonne-energie voor huishoudens, bedrijven of grootschalige zonne-energiecentrales.

Componenten van een zonne-installatie

Een zonne-installatie bestaat uit verschillende componenten die samen het systeem vormen. Zonnepanelen vormen het hart van elke zonne-installatie en zetten het zonlicht om in elektrische stroom. De zonnepanelen produceren gelijkstroom, dat wil zeggen dat de stroom constant in één richting loopt. Als de energie niet onmiddellijk nodig is, dan kan deze gebruikt worden om uw zonnebatterijen op te laden voor later gebruik. Elektronica in uw huis en het elektriciteitsnet gebruiken wisselstroom. Dit betekent dat de elektronen in wisselende richtingen heen en weer stromen. De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom. Uiteindelijk kan uw elektronica, bijvoorbeeld uw tv, de wisselstroom verbruiken. De overtollige energie wordt ter compensatie aan het elektriciteitsnet teruggeleverd.

drawing of the components of a PV solar system  and AC to DC power