people working

Ondanks hoge inflatie investeert mkb massaal in IT

Vandaag de dag ervaren mkb’ers economisch lastige tijden en zoeken naar besparingsmogelijkheden, maar klaarblijkelijk niet op het gebied van IT. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Censuswide in opdracht van Sharp Europe. Zo investeert 42% van de mkb’ers in 2023 in IT, tegenover slechts 7% die bezuinigt. En flink ook: de investeringen beslaan gemiddeld zo’n 40.000 euro in totaal – en dat alleen al voor 2023.*

Mkb’ers zien dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in hun bedrijfsvoering, onder andere door de coronapandemie. Volgens de deelnemende bedrijven liggen de grootste uitdagingen voor het mkb de komende 12 maanden in stijgende leveringskosten (33%), het vinden en vooral behouden van talent (32%) en het beheren van hybride werkplekken (34%). Vooral dat laatste brengt zorgen over veiligheid en bedrijfscontinuïteit met zich mee. Een groot aantal wisselingen in het personeelsbestand en werklocaties vergt ook veel van de IT-ondersteuning. IT-beveiliging wordt hierbij genoemd als grootste technologische uitdaging (31%).

Uit het onderzoek blijkt een grote investeringsbereidheid in IT, wat aanduidt dat mkb’ers met behulp van IT bovenstaande zorgen en uitdagingen willen aanpakken. Zo zegt 34% te willen focussen op IT-security en bedrijfscontinuïteit, 31% heeft een cloudmigratieproject op de agenda staan en 37% investeert in nieuwe hardware.

Opvallend is dat de investeringsbereidheid groot is en dat ze vooral investeren in hun uitdagingen en/of zorgen, maar nauwelijks in de basis van IT. Geen enkele respondent geeft namelijk te kennen in cyber essentials te investeren in 2023. Dat zijn basiselementen op vlak van cyberbeveiliging waaraan elke organisatie zou moeten voldoen, zoals een cyber recoveryplan, beveiligingsconfiguratie, malwarebescherming…

Peter Hoorn, Managing Director bij Sharp Benelux: “Onze ervaring en dit onderzoek leert dat mkb’ers het belang van IT inzien, maar dat deze organisaties niet altijd de IT-kennis en -capaciteit in huis hebben. Hierdoor blijven bedrijven voor dezelfde uitdagingen staan als er een investering in IT gedaan moet worden. Er ontbreekt vaak een duidelijke langetermijnplanning, waardoor er alleen in specifieke IT-projecten wordt geïnvesteerd. Hierdoor ontstaat de kans dat budgetten worden overschreden, doelstellingen niet worden behaald of het resultaat tegenvalt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit anders kan om zo een optimaal rendement te behalen op IT-investeringen. Met Sharp IT Services helpen we niet alleen de behoeften in kaart te brengen, maar adviseren, ondersteunen en monitoren we de bijdrage van IT aan de bedrijfsdoelstellingen”.