Chemicals
Chemicals

Beheer van chemische stoffen

Sharp streeft naar milieuvriendelijkheid in al onze bedrijfsactiviteiten

Verantwoord gebruik van chemicaliën in onze producten.

Sharp producten worden gecreëerd uit een groot aantal onderdelen en materialen en bevatten diverse chemische stoffen. Deze stoffen worden ook gebruikt in de productieprocessen in onze fabrieken.

De chemische stoffen verbeteren de prestaties en kwaliteit van onze producten. Toch zijn we ons ervan bewust dat sommige stoffen, wanneer ze verkeerd worden beheerd, nadelige gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben. 

Veel landen eisen van bedrijven dat ze chemische stoffen op een effectieve manier beheren en dat ze werken aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om de milieuproblemen te bestrijden.

Globe illustration

Het beheer van chemische stoffen

Sommige voorschriften bestaan uit etiketteringsvereisten of een verbod of beperking op het gebruik van bepaalde chemische stoffen. Anderen vereisen informatiebeheer over de inhoud van producten, rapportage over de hoeveelheid vervuiling die in de atmosfeer en watergebieden wordt geloosd, controle van de werkomgeving en beheer van de gezondheid op het werk.

In navolging van ons milieubeleid In navolging van ons milieubeleid om een milieubewust bedrijf te creëren met oprechtheid en creativiteit, bepaalt de gedragscode van Sharp het beheer van chemische stoffen. Dit onder voorwaarde dat de toepasselijke milieuwetten, voorschriften en regionale overeenkomsten als volgt worden nageleefd:

Chemicals

RoHS

De RoHS-richtlijnen (Restriction of Hazardous Substances) voor beperking van gevaarlijke stoffen 2002/95/EC en 2011/65/EU reguleren het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Ze beperken zware metalen zoals lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom en vlamvertragers.

RoHS logo Small

Batterijen

Batterijen zijn standaard, alledaagse producten die zware gevolgen voor het milieu kunnen hebben wanneer ze aan het einde van hun levensduur niet op de juiste manier worden ingezameld en gerecycled. Uit gerecyclede batterijen worden waardevolle materialen gegenereerd. Ze vormen een hulpbron voor de productie en producten die in de Benelux worden gecreëerd en helpen bij het verlengen van de levensduur van de materialen.

Batterij

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

Elektrisch afval kan worden afgevoerd via de gemeente, het plaatselijke containerpark of de plaatselijke dealer wanneer er een nieuw apparaat wordt gekocht. Lever elektrische of elektronische apparatuur, batterijen of accu's afzonderlijk in.
Bij het afdanken en de behandeling van tonercartridges en andere verbruiksmaterialen van printers en andere apparaten, moet rekening worden gehouden met het volgende:

Dergelijk afval dient behandeld te worden in overeenstemming met de wettelijke eisen in jouw regio. Als er ondersteuning nodig is, is het raadzaam om contact op te nemen met bevoegde dienstverleners (bijvoorbeeld recyclingbedrijven) of lokale overheden.

Safe Use Logo Small