MVO team Benelux

Onze mensen

We richten ons op opleiding, ontwikkeling en welzijn van onze medewerkers.

Opleiding en ontwikkeling

Bij Sharp is opleiding en persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Het is dan ook niet voor niets weer een van de doelstellingen voor 2023-2025. Er is sinds 2019 een ruim aanbod trainingsmodules online beschikbaar gesteld via ‘Good habitz’. Deze online trainingsmodules zijn met name gericht op vaardigheden. In 2021 zijn hier daarom meer dan 1.000 trainingsmodules aan toegevoegd uit het programma ‘Lekker bezig’, waar niet alleen vaardigheidstrainingen, maar ook kennisgerichte trainingen te volgen zijn.

De technische trainingen in verband met updates van de producten worden verzorgd via de ‘Sharp Academy’. Daarnaast kunnen medewerkers aangeven dat ze een specifieke training of opleiding willen volgen, of komt die vraag vanuit de organisatie. Deze laatste trainingen en opleidingen komen dan uit het opleidingsbudget en er wordt dan gevraagd aan de medewerker om een certificaat door te sturen voor het personeelsdossier. In 2022 is er een bedrag van €27.560 aan deze opleidingen besteed. Dit waren onder andere algemene technische opleidingen, een introductieprogramma voor nieuwe accountmanagers en coaching trajecten. Deze individuele coaching, die in eerste instantie ingezet werd voor nieuwe sales medewerkers, wordt voortgezet en zal vanaf 2023 beschikbaar worden gemaakt voor meer medewerkers.

De aanpak van opleiding is ook in lijn met het nieuwe actiepunt om een nieuwe competentiemanagement benadering te starten vanaf 2023. Er worden dan niet langer één keer per jaar functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd, maar zullen er regelmatig gesprekken worden gevoerd met iedere medewerker en zijn of haar leidinggevende, om samen te kijken welke competenties verder versterkt kunnen worden en waar de individuele wensen voor ontwikkeling van de medewerker liggen.

Erfgoed Utrecht

Persoonlijke ontwikkeling

Motto
Carola Nederend werkt als Human Resources Representative voor Sharp Electronics Benelux in Utrecht. Zij heeft als motto dat je je kunt blijven ontwikkelen om zo het beste uit jezelf te kunnen halen. Dit zie je terug in haar eigen loopbaan, maar ook in wat ze meegeeft aan collega’s en de kinderen die op bezoek komen voor een bliksemstage bij Sharp.

Opnieuw je eigen keuzes maken om het beste uit jezelf te halen
Zelf is ze haar meisjesdroom achterna gegaan en heeft ze de kappersacademie gevolgd om vervolgens in een kapsalon te werken. Ze vond het contact met mensen heel erg leuk, maar was na een aantal jaren toch opzoek naar een nieuwe uitdaging. Na drie jaar gooide ze het roer om en ging ze als receptioniste bij een notariskantoor aan de slag, waar ze al snel ook bij administratieve aspecten werd betrokken. Om zich te kwalificeren volgde ze daarnaast diverse opleidingen waaronder personeelsmanagement. Het HR vak interesseerde haar enorm, wat ertoe leidde dat ze heeft gereageerd op de vacature voor HR medewerker bij Sharp. Tijdens het eerste gesprek klikte het al zo goed met haar directe collega bij HR, dat ze de overstap met veel vertrouwen durfde te maken.

Inmiddels werkt ze alweer sinds 2008 met veel plezier bij Sharp en staat ze klaar voor de collega’s in zowel Nederland als België. Wat ze met name leuk vindt aan werken bij Sharp, is dat de organisatie in ontwikkeling blijft. Ze vindt het leuk om een bijdrage te leveren om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen, begeleidt hen hier graag bij en vindt het fijn dat ze merkt dat dit gewaardeerd wordt. Daarbij vindt ze het een fijne organisatie omdat mensen elkaar kennen en er echt gekeken wordt naar de persoon. Ook de brede mogelijkheid om je bij Sharp te blijven ontwikkelen vindt Carola erg belangrijk. Voor haar zijn er bijvoorbeeld de taken van vertrouwenspersoon en casemanager voor de arbodienst bij gekomen, waar ze de benodigde trainingen voor heeft kunnen volgen om dit vervolgens gelijk in praktijk te kunnen brengen.

Ontwikkeling en opleidingen bij Sharp
Voor de collega’s is er een ruim aanbod aan opleidingen beschikbaar. Naast de reguliere mogelijkheid om specifieke trainingen en opleidingen te volgen in verband met je functie zijn er ook twee platformen beschikbaar, waar vrijwel onbeperkt diverse cursussen gevolgd kunnen worden. Via ‘GoodHabitz’ kan er bijvoorbeeld een Excel cursus gevolgd worden, maar ook trainingen over hoe je een goed gesprek voert of hoe je je eigen balans en voeding in de gaten houdt. Via het platform ‘Lekker bezig’ kunnen medewerkers cursussen volgen bij diverse instituten waaronder NCOI. Iedere collega heeft bij dit platform een budget dat vrij te besteden is.

Bliksemstages
Carola coördineert ook de bliksemstages vanuit de organisatie JINC. Tijdens een Bliksemstage leren kinderen wat voor beroepen er zijn bij Sharp en welke werkzaamheden daarbij horen. Op die manier zorgen we ervoor dat kinderen die opgroeien in wijken met sociaaleconomische achterstand hun horizon verbreden en bereiden we ze voor op het maken van een goede keuze voor een vervolgopleiding. Ook tijdens deze stage laat Carola zien dat je altijd je eigen keuzes kunt maken om het beste uit jezelf te halen.

Carola HR Benelux

Personeelsbeleid

Ruimte voor medewerkers
We waren eind 2022 in totaal met 75 medewerkers, waarvan 61 medewerkers voor ons hoofdkantoor in Utrecht (Nederland) werkten, 3 medewerkers werkzaam waren bij onze service-unit in Houten (Nederland) en 11 medewerkers bij ons verkoopkantoor in Mechelen (België).

Veel mensen werken al lange tijd bij ons. Jubilea van 12,5 en 25 jaar zijn dan ook geen uitzonderingen. Redenen die hiervoor genoemd worden zijn onder andere de mogelijkheid om door te stromen naar andere functies, de persoonlijke benadering van een ieder en de goede sociale arbeidsvoorwaarden.

Op basis van de ervaringen met werken met elkaar tijdens de coronaperiode, is het vanaf 2022 ingevoerd dat er standaard flexibel gewerkt kan worden. Vanuit een verkoopfunctie en voor engineers die klanten bezoeken was dit altijd al zo. Nu is het voor alle medewerkers mogelijk om deels thuis en deels op kantoor te werken, in afstemming met de leidinggevenden.

De meeste medewerkers hebben een vast contract en werken voltijd, al is het zeker goed mogelijk om deeltijd te werken.

Een doelstelling voor 2020-2022 was het vergroten van diversiteit in het personeelsbestand en managementteam. Dit hebben we helaas niet kunnen realiseren. De man-vrouwverhouding in ons bedrijf was in 2022 88%:12%. In 2019 was dit 86%:14%. De directie en het managementteam bestaan uit 4 mannen en 1 vrouw, en het aantal unithoofden bestaat uit 10 mannen en 1 vrouw. In totaal brengt dit de man-vrouwverhouding voor de leidinggevenden op 87,5%:12,5%. In 2019 was dit, net zoals ons totale personeelsbestand, 86%:14%. Er zijn echter momenteel minder vakmensen beschikbaar op de arbeidsmarkt en omdat veel mensen lang bij ons blijven werken, bleek er te weinig ruimte om hier grote veranderingen in te realiseren. Echter blijven we ook zoeken naar meer vrouwen. Wel hebben we een divers personeelsbestand qua culturele achtergrond. We laten dit doel voor vergroten van diversiteit nu als doelstelling voor 2023-2025 vervallen, tot de arbeidsmarkt weer aantrekt. In de tussentijd blijven we zeker kijken naar de persoon en zijn of haar kwalificaties bij een sollicitatie. Daarnaast blijft onze managing director regelmatig aandacht schenken aan het belang van respect en ruimte voor elkaar, in onder andere zijn maandelijkse blogs voor alle medewerkers.

Personeelsbestand mvo

Gezondheid en welzijn

Vitaliteit
Goede gezondheid en welzijn is een van de speerpunten van Sharp Electronics Benelux. We hebben het actiepunt om een vitaliteitsprogramma beschikbaar te stellen in 2021 uit ons vorige beleid gerealiseerd. Vanaf 2022 maakt dit deel uit van ons beleid voor duurzame inzetbaarheid. Hieronder vallen diverse onderwerpen, zoals ruimte voor ontwikkeling via vaardigheidstrainingen over bijvoorbeeld het omgaan met balans in rust en bij stress, communicatie en gezondheid in het algemeen.

In 2022 hebben we bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid een standaard onderdeel van het werkoverleg van de Field Service Engineers gemaakt, zodat dit continu onder de aandacht is. Zij zijn immers veel onderweg naar klanten. Daarnaast werd er al instructie gegeven bij nieuwe medewerkers voor het goed instellen van de autostoel, en daar is nu beschikbaarheid van een ergotherapeut aan toegevoegd voor alle huidige Field Service Engineers.

In 2023 zal naast de onderwerpen kennis en vaardigheden, ook vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een standaard onderdeel zijn van regelmatige gesprekken tussen alle medewerkers en leidinggevenden, in het kader van de nieuwe aanpak van competentiemanagement.

Monitoring
Om de stand van zaken van welzijn, gezondheid en veiligheid te monitoren updaten we jaarlijks de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de bijbehorende plannen van aanpak. Hieruit kwam bijvoorbeeld de wens voor frequentere instructie voor het autorijden door Field Service Engineers naar voren en het weer opnieuw aanbieden van een vrijwillig Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor alle medewerkers. Deze PMO vindt plaats in het voorjaar van 2023. Ook wordt er één keer per twee jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd, aangestuurd vanuit het Europese hoofdkantoor van Sharp. Dit zal in juni 2023 weer plaats vinden.

Ons ziekteverzuim was in 2022 gemiddeld 4,5%, iets lager dan in 2021 (4,7%). Ter vergelijking: het totale ziekteverzuim was in Nederland in 2022 gemiddeld 5,6% voor alle werkenden en 5,0% voor de handel (CBS, 2023). In België was het ziekteverzuim gemiddeld 6,6% voor kort- en middellang verzuim van alle werkenden uit de private sector (SD Worx, 2023).

Er hebben zich gelukkig geen incidenten of ongevallen voorgedaan.

MVO Vitaliteit

Interne gedragscode

Er is vanuit Sharp Corporation, onze internationale moedermaatschappij, een intern 'Handvest voor verantwoord ondernemen' vastgesteld voor alle medewerkers. Deze wordt onder andere beschikbaar gesteld aan al onze medewerkers in Nederland en België via de personeelshandboeken. Hierin zijn richtlijnen over de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Eerlijk en open management
  • Continu verhogen van de klanttevredenheid (inclusief aandacht voor milieu, veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid)
  • Openbaarmaking van relevante informatie/bescherming en beveiliging van informatie
  • Bijdrage aan het behoud van het milieu wereldwijd
  • Degelijke, correcte economische activiteiten
  • Respecteren van mensenrechten (geen discriminatie, kinderarbeid, gedwongen arbeid)
  • Creëren van een veilige, gezonde, motiverende werkomgeving (diversiteit, veiligheid)
  • Goede verstandhouding met de gemeenschap (onderwijs, milieu, sociaal welzijn).

Het handvest is gebaseerd op de relevante internationale richtlijnen UN Global Compact, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, ISO 26000, OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Code of Conduct van de Responsible Business Alliance (alliantie van toonaangevende elektronische bedrijven in de wereld), Universele verklaring van de rechten van de mens en ILO fundamentele arbeidsrechten.

Topman bij de opening