IT Services predictions 2024 desktop

Welke trends in IT-services mogen we verwachten in 2024?

De snel evoluerende wereld van IT werpt constant nieuwe trends op die mkb-organisaties in hun voordeel willen benutten. Met de groeiende afhankelijkheid van IT en uitbesteding van cruciale bedrijfsfuncties, rijst de vraag: hoe zien we die trends terug in de IT-dienstverlening richting mkb-bedrijven? Laten we vooruitkijken naar enkele veelbelovende ontwikkelingen die volgens IT-dienstverlener Sharp het komende jaar mogelijks de koers van IT-services mee zullen bepalen. 

Integratie van AI 
Artificiële Intelligentie heeft dit jaar veel aandacht getrokken, maar wellicht ook heel wat kopzorgen veroorzaakt bij IT-besluitvormers die deze technologie willen integreren in hun bedrijfsprocessen. Want hoe integreer je AI in de IT van jouw bedrijf? Wat is de meerwaarde ervan?

In 2024 kunnen we voor mkb-organisaties een groeiende integratie van AI in IT-services verwachten. Automatisering zal een leidende trend zijn, waarbij AI taken zal overnemen die voorheen handmatig werden uitgevoerd, waardoor de arbeidskosten worden verminderd en teams zich kunnen richten op hun echte core business.

Microsoft’s Copilot (voor Microsoft 365) en andere vergelijkbare AI-diensten zullen ook beschikbaar worden voor steeds meer mkb-organisaties, waardoor geavanceerde assistentie en creatieve mogelijkheden binnen handbereik komen. Veiligheidsmaatregelen en educatie over data-integriteit zullen parallel evolueren, aangezien AI-gestuurde processen de behoefte aan betere beveiliging en data-privacy vergroten.

Nood aan meer en betere cybersecurity
Als reactie op de toenemende inzetbaarheid van AI zullen mkb-bedrijven in 2024 ook te maken krijgen met ‘slimmere’ cyber-dreigingen, wat vraagt om geavanceerdere, op maat gemaakte security-oplossingen. Bedrijven zullen moeten investeren in geavanceerde tools en protocollen om de bescherming van gegevens en systemen te versterken, zowel intern als in de cloud. Deze omvatten verbeterde firewalls, geavanceerde authenticatiemethoden en AI-gestuurde beveiligingsanalyses om potentiële dreigingen te detecteren en te bestrijden. En deze tools en protocollen moeten vooral ook regelmatig worden gecontroleerd en geüpdatet. 

Naast technologische oplossingen zal educatie over cybersecurity een prioriteit vormen. Bedrijven moeten in 2024 hun personeel verder trainen in het herkennen van potentiële risico's en het toepassen van ‘best practices’ voor gegevensbeveiliging.

Automatisering van processen
Iets wat we al kennen van voorbije jaren en dus niet zozeer een ‘trend’ te noemen is, is het automatiseren van processen. Maar voor dit laatste is ook in 2024 wederom een sleutelrol weggelegd. Mkb-organisaties streven naar efficiëntere digitale workflows en verbeterde optimalisatie van allerlei taken. En hoewel automatisering handig is, brengt het ook risico's met zich mee, vooral als het gaat om het (on)bedoeld delen van bedrijfsgegevens. Het wordt komend jaar dan ook zeer belangrijk voor bedrijven om toegang tot gegevens, zowel intern als in de cloud, nauwkeurig te beheren. Zeker bij AI-automatisering want die systemen hebben toegang tot grote hoeveelheden data en kunnen zelfstandig beslissingen nemen, hetgeen de complexiteit van gegevensbeheer vergroot. Bedrijven zullen daarom hun werknemers moeten trainen in gegevensstructuren en beheer van toegangsrechten, en de beveiligingsprotocollen regelmatig moeten updaten en controleren. Strikte toegangscontroles, geavanceerde beveiligingstools (bijv. encryptie en firewalls), richtlijnen voor gegevensbeheer en het regelmatig uitvoeren van audits op deze data worden hierbij noodzakelijk. 

Er is gelukkig ook iets positiefs te noemen op dit vlak: de instapkosten voor automatiseringsoplossingen lijken verder te dalen. Dit begon reeds in 2023, en lijkt nu verder door te zetten - deels gestuwd door de ontwikkeling van AI. Neem nu bijvoorbeeld het gebruik van Microsoft's Power BI, een tool die niet-technische gebruikers eenvoudig data laat verzamelen, analyseren, visualiseren en delen op een kostenbesparende en efficiënte manier. Dergelijke tools zullen steeds populairder worden dankzij de opmars van AI. 

Kortom, voor het nieuwe jaar verwachten we dat AI-integratie in IT-services voor mkb-bedrijven gaat groeien, terwijl de noodzaak voor verbeterde cybersecurity en training rond gegevensbescherming gelijktijdig toeneemt. Daarnaast blijft automatisering van processen een cruciale focus, met een dalende trend in instapkosten voor deze oplossingen, vooral gestimuleerd door de vooruitgang in AI-ontwikkeling.