Hands holding a plant
Hands holding a plant

Milieu

We gaan voor klimaat en circulariteit van materialen.

Forse afname CO2-uitstoot!

Resultaat
Sharp Electronics Benelux doet graag haar bijdrage om CO2-uitstoot te verlagen en klimaatverandering af te remmen. In 2020 hebben we daarom de volgende doelstelling opgenomen: Reductie van CO2-uitstoot met 15% in 2022 ten opzichte van 2019. En we hebben deze doelstelling ruimschoots gehaald! In 2022 is er maar liefst 63% CO2-uitstoot gereduceerd.

Onze maatregelen waren er met name op gericht om van grijze stroom over te gaan op groene stroom en om ons wagenpart te elektrificeren. Ons tweede doel was om het energiegebruik met 5% te reduceren in 2022 ten opzichte van 2019 voor onze  activiteiten in de Benelux. Daarbij had België de volgende subdoelstelling gekregen: Een reductie van elektriciteitsgebruik van 10% in 2022 ten opzicht van 2019 voor onze activiteiten in België.

Deze doelstellingen hebben we ook gehaald. Voor de hele Benelux is de besparing van elektriciteit in de gebouwen echter grotendeels teniet gedaan door de toename van gebruik van elektriciteit voor ons wagenpark. Deze doelstellingen zullen dan ook voor de komende periode vervallen. Onze doelstelling voor 2022-2025 is: Het terugdringen van de CO2-uitstoot van onze activiteiten met nog eens 25% in 2025 ten opzichte van 2022.

Hierna zal toegelicht worden welke maatregelen we hebben genomen, welke resultaten deze hebben opgeleverd en op welke acties we ons de komende 3 jaar gaan richten.

 

 

CO2 Uitstoot grafiek

Elektrificeren wagenpark

Nadat we aanvankelijk niet heel enthousiast waren om ons wagenpark volledig te gaan elektrificeren, ondanks dat dit een groot effect zou hebben op reductie van onze CO2-uitstoot, bleken er toch steeds meer interessante en bruikbare modellen aangeboden te worden.

In 2022 hebben we ons volledige leasebeleid omgegooid met goedkeuring van de OR: bij verandering van leaseauto, kan er alleen nog een elektrische wagen geleased worden door onze medewerkers. In 2026 zal dan ons hele wagenpark bestaan uit elektrische leaseauto’s. Een uitzondering is (nog) de groep Field Service Engineers, aangezien zij dagelijks grote afstanden afleggen, en dan diverse klanten helpen. Zij kunnen nog kiezen uit diverse hybride modellen.

Deze keuze voor elektrisch rijden is gemaakt in het kader van onze doelstelling om bij te dragen aan het verminderen van klimaatverandering en het reduceren van CO2-uitstoot. Tegelijkertijd realiseerden we ons dat deze keuze betekent dat elektriciteitsgebruik voor het gebruik van bedrijfswagens zou toenemen. En inderdaad: dit elektriciteitsverbruik is ver-12-voudigd. Dus ondanks dat we 33% elektriciteit bespaard hebben met onze 3 vestigingen, is het resultaat van onze doelstelling om elektriciteitsgebruik te reduceren op 8% besparing blijven steken door de toename van gebruik van elektriciteit voor vervoer.

Naast dat een deel van de medewerkers elektrisch rijdt, zetten we de komende periode in op besparing van brandstoffen. Voor verkoopmedewerkers blijft de mogelijkheid bestaan om, in afstemming met de klant, digitale afspraken te maken. Om dit te faciliteren is er in 2022 een module beschikbaar gekomen waarmee digitaal formeel een handtekening gezet kan worden. Ook is gedurende de Coronaperiode de showroom gevirtualiseerd, waardoor de producten en software nu online gedemonstreerd kunnen worden en de klanten en accountmanagers niet meer naar de showroom hoeven te komen. Daarnaast is de thuiswerkregeling die ontworpen is voor de Coronatijd deels in tact gebleven: het uitgangspunt is voor kantoormedewerkers nu om 2 dagen op kantoor en 3 dagen naar keuze op kantoor of thuis te werken.

Elekrische auto

Groene stroom en energiebesparing

In onze vestiging in België werd in 2019 al groene stroom gebruikt, maar in Nederland nog niet. Omdat overstappen naar groene stroom een enorme impact heeft op de CO2-uitstoot was een van de eerste maatregelen in 2020 om op het dak van onze vestiging in Houten zonnepanelen te laten installeren. Daarna hebben we in 2021 ook voor het overige deel dat we nog van de energiemaatschappij afnemen een contract voor groene stroom afgesloten en de laatste lampen vervangen door LED-verlichting. Op basis daarvan heeft de eigenaar van de vestiging in Houten er in 2022 voor gezorgd dat deze milieuvriendelijk gecertificeerd is (EPG-certificering). En er is een classificatie A++ toegekend! We gaan nu verder met het onderzoeken van de mogelijkheid om voor de gasverwachting ook naar groene elektriciteit over te stappen.

Alleen voor onze vestiging in Utrecht gebruiken we nog grijze stroom. We huren hier de ruimten in een kantoorpand met meerdere bedrijven en het bleek moeilijk om de verhuurder mee te laten bewegen, ondanks pogingen om hierover in gesprek te gaan. We hebben in de periode 2019-2022 in deze vestiging wel 28% elektriciteitsgebruik weten te besparen, door reductie van de vloeroppervlakte die we huren middels het flexibele contract dat we hiervoor afgesloten hebben.

groene stroom

Milieumaatregelen bij onze vestiging in België

Vergader- en ontmoetingsplek
In België is er een salesteam en een team service engineers actief, gericht op de klanten van Sharp Electronics Benelux in België en Luxemburg. Ook de Manager IT Benelux, Carel Gaasbeek, werkt vanuit België. Hij geeft aan dat sinds 2022, het eerste jaar na corona, er wel het een en ander veranderd is. Terwijl eerst iedereen overwegend vanuit het kantoor in Mechelen werkte, is het nu gebruikelijk om deels vanuit huis te werken in combinatie met bezoeken aan klanten. Het kantoor is een echte vergader- en ontmoetingsplek geworden voor collega’s, naast dat er klanten ontvangen worden in de showroom.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Carel werkt inmiddels 33 jaar voor Sharp en het bevalt hem nog steeds uitstekend. Sharp heeft hem de ruimte gegeven om elke 5-6 jaar van functie te veranderen. Hij vindt het erg leuk om internationaal te werken, en hij vindt het belangrijk dat Sharp een werkgever is die ook maatschappelijk een bijdrage wil leveren.

Zo was Sharp samen met een aantal andere bedrijven betrokken bij het opzetten van Recupel, de organisatie die in België zorg draagt voor het verantwoord verwerken van elektrisch en elektronisch afval. Inmiddels is hier de nadruk komen te liggen op recycling van materialen en waar mogelijk terugwinning van metalen, zoals bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen uit mobiele telefoons. Sharp verkoopt zelf inmiddels geen consumentenelektronica meer. Daarnaast gaan de oude printers en kopieerapparaten die uit de verhuur terug komen en niet meer als refurbished verkocht kunnen worden niet naar Recupel, maar naar een gespecialiseerd bedrijf in Nederland. Wel komen de beeldschermen uit België na gebruik bij Recupel terecht. Sharp vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met elektrische en elektronische materialen wordt omgegaan; en Carel zit daarom nog steeds voor Sharp in het bestuursorgaan van Recupel namens de ICT-bedrijven.

Groene stroom en elektrificeren van het wagenpark
Het kantoor bevindt zich op Mechelen campus, waar Sharp een verdieping huurt. In 2022 zijn door Sharp, na vernieuwing van het huurcontract met Intervest, alle lampen vervangen door LED-lampen met sensoren. Door de verhuurder is ook in 2022 geregeld dat er -voor alle huurders- een ruime hoeveelheid laadplekken voor elektrische auto’s bij zijn gekomen. De levering van groene stroom was al zo sinds dat Sharp hier haar kantoor heeft, in 2013. Naast dat de energieleverancier deze groene stroom levert, ligt het dak vol zonnepanelen. Waar Sharp zich vanaf 2022 tot 2026 op richt is elektrificeren van het wagenpark. Carel is degene die in 2022 een eerste elektrische bedrijfswagen in ontvangst heeft genomen en voor een aantal collega’s staan die nog in bestelling. Hij is één dag per week op kantoor in Mechelen, één dag per week op kantoor in Utrecht en periodiek op het Europese hoofdkantoor in Hamburg, en dit werkt prima met zijn elektrische auto.

Carel gaasbeek

Circulariteit van materialen

Producten
We verkopen printers en kopieerapparaten en audiovisuele oplossingen. In 2023 is hier nog een nieuwe dienst aan toegevoegd: IT Services. De printers en kopieerapparaten worden vrijwel allemaal geleased aan klanten. Sinds een paar jaar bieden we langere onderhoudscontracten aan voor onze klanten: van 6-7 jaar in 2020 naar 7-8 jaar. Hierdoor kunnen machines later vervangen worden. Dit scheelt naast het inzetten van nieuwe materialen ook transportkilometers voor de vervanging van een machine.

Nadat de leaseperiode is afgelopen komen wij deze machines weer ophalen. In onze eigen service unit in Houten worden deze machines nagekeken. Machines van maximaal 7 jaar oud, met niet teveel draaiuren en in goede conditie, worden volledig nagekeken, waar nodig worden onderdelen vervangen en door ons als ‘refurbished’ verkocht. De resterende machines worden aan onze partner Reprodex verkocht. Deze verkoopt ze als refurbished aan markten buiten Nederland, gebruikt de onderdelen om een printer te repareren of voert onderdelen verantwoord af. In totaal waren 16% van de machines die wij verkocht hebben in 2022 refurbished exemplaren. 

Onze doelstelling is om in 2025 dit percentage van de totale verkopen omhoog gebracht te hebben naar 27%. We gaan hiervoor onze verkoopactiviteiten verder structureren en refurbished printers vanaf 2023 intensiever promoten.

Green

Verpakkingsmaterialen

Wij monitoren verpakkingsmateriaal dat om producten zit en door ons verkocht wordt. In 2022 bestaat 88,9% van ons verpakkingsmateriaal uit grotendeels hernieuwbaar biobased materiaal dat makkelijk te recyclen is (karton, papier en hout). In 2019 was dit nog 87,5%. Wij pakken de producten niet zelf in, dat doen onze leveranciers. Als wij echter signaleren dat er een toename is van plastic verpakking en vulmateriaal, dan nemen we via ons Europese hoofdkantoor contact op met de leverancier.

Van alle printers en beeldschermen die wij leveren wordt het verpakkingsmateriaal door ons mee terug genomen naar onze eigen service unit in Houten.

Verpakkingsmateriaal

Afval

Ons afval bestaat deels uit verpakkingsmateriaal dat retour komt van klanten, evenals verpakkingen van service- en onderhoudsproducten die de Field Service Engineers mee terug nemen. Daarnaast kunnen wij de cartridges uit de printers mee retour nemen. Wij zorgen ervoor dat de (relatief kleine) chip uit de cartridges verwijderd wordt en apart afgevoerd wordt, om zo de afvalstroom elektronisch afval te verkleinen.

Ons doel voor 2022 was om het deel van het afval dat hergebruikt en gerecycled wordt te vergroten en dat is gelukt. In 2022 was dit 37% van de totale hoeveelheid afval, terwijl dat in 2019 nog 28% was. (Deze gegevens gaan overigens over het afval dat wij zelf laten afvoeren uit onze service unit in Houten en waar het verpakkingsmateriaal dat wij retour nemen van klanten terecht komt. Voor onze kantoren in Utrecht en Mechelen is verwijdering van het kantoorafval onderdeel van het serviceconcept van de verhuurders en wordt dit niet apart gewogen). In Houten is ook de totale hoeveelheid afval in die periode afgenomen.

afval

Onze producten - groen geproduceerd

Niet alleen onze organisatie, maar ook onze zusterbedrijven uit de Sharp-familie zijn ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd. Voor deze systemen wordt milieu- en kwaliteitsinformatie verzameld, waaronder over materialen. Bovendien worden in de Sharp fabrieken, waar onze producten geproduceerd worden, de vergaande ‘Groene producten’- en ‘Groene fabrieken’-concepten gehanteerd.

groene fabriek

Resultaten

Resultaten