Technologie op de werkplek

Een digitale revolutie

De millennials die deelnamen aan onze workshop behoren tot de eerste generatie die opgroeide in de tijd van een nieuwe Digitale Revolutie. Deze technisch vaardige personen, ook wel ‘digital natives' genoemd, zijn opgegroeid met de verschillende beschikbare technologieën, een stijgend gebruik van het internet en de snelle doorbraak en adoptie van bijvoorbeeld de smartphone. Het is juist deze technologie en het internet in het bijzonder, die de manier waarop zij onderwijs, werk en sociale, culturele en politieke onderwerpen benaderen lijkt te bepalen.

People

Voortdurend groeien

Om klaar te zijn voor de toekomst, moeten we de mentaliteit, angsten en kansen begrijpen die het personeel van morgen denkt dat deze nieuwe technologie zal creëren.

De millennials die we spraken, waren bang voor de impact van technologie op hun leven in een veranderende wereld. Ze vertelden ons dat ze bang waren om overspoeld te worden door technologie en enorme hoeveelheden informatie. Hun persoonlijke informatie was ook een probleem, waarbij de veiligheid van persoonlijke gegevens een oprechte zorg was.

Jonge werknemers maken zich ook zorgen over hun balans tussen werk en privé, waarbij technologie een constante verbinding met het werk creëert. Ze waren ook van mening dat de opkomst van telewerken zou kunnen leiden tot een gebrek aan menselijk contact en oppervlakkige relaties.

Iedereen heeft een stem met technologie

Hoewel het personeel van morgen duidelijk een nauwe band heeft met technologie, zijn ze bang dat het hen in de loop van de tijd zal vervangen. Ze zien minder stabiliteit op de werkvloer. Ze geloven dat hoe meer technologie een bedrijf introduceert, hoe afhankelijker ze ervan worden, waardoor mensen minder belangrijk worden.

Millennials willen graag nieuwe technologie gebruiken om hun voordeel te doen. Ze zijn leergierig en gebruiken nieuwe apparaten voor ontwikkeling, leren en werken. De mogelijkheid om hun vaardigheden te ontwikkelen en het concept van levenslang leren zijn enkele van de belangrijkste factoren waarmee deze generatie rekening houdt wanneer ze een nieuw baanvoorstel onderzoeken.

Gelukkig vertelden onze deelnemers als het om technologische ontwikkeling gaat dat ze meer kansen dan bedreigingen zien.

Nieuwe technologieën betekenen nieuwe banen. Het betekent ook nieuwe relaties, met nieuwe manieren om te communiceren en in contact te blijven. Millennials zijn ontzettend positief over de flexibiliteit die technologie biedt. Dankzij de bewegingsvrijheid die het biedt en de samenwerkingsomgevingen die het creëert, kunnen ze werken in banen met een meer gemeenschapsgevoel. Hoewel technologie steeds meer invloed heeft op de manier waarop we vandaag werken, zijn toekomstige generaties op zoek naar begeleiding die veel breder is dan het gebruik van die technologie. Misschien voelen jonge professionals dat automatisering hen kan bevrijden van repetitieve en alledaagse taken om zich te concentreren op opdrachten die een meer persoonlijk tintje vereisen, en zoeken vooral jonge professionals hulp bij het opbouwen van vertrouwen, interpersoonlijke vaardigheden en ethische attitudes (Deloitte, 2018).

Group of young colleagues in a meeting room

Technologie neemt het vuile werk over

De millennials vinden dat ze creatief denken, leiderschap, empathie en menselijkheid moeten ontwikkelen, evenals het vermogen om meer samen te werken. Zij zijn van mening dat de toekomstige medewerkers leergierig en flexibel moeten zijn om in een omgeving te werken met verschillende leeftijdsgeneraties.

Pratende over vaardigheden die in de toekomst nodig zijn, benadrukten de workshop-deelnemers vooral het belang van een mentor-gemeenschap. Millennials zoeken namelijk begeleiding bij het zoeken naar vertrouwen, persoonlijke vaardigheden en een maatschappelijk verantwoorde status.

Persoonlijke verantwoordelijkheid in combinatie met een gedeelde verantwoordelijkheid zal mensen helpen om veranderingen rechtvaardig en duurzaam te omarmen. Maar zelfs met de beste technologieën, kan het heel moeilijk zijn om dit alleen te realiseren. Mensen moeten de kracht van de gemeenschap en de data-wetenschap benutten en combineren. Het delen van vaardigheden op een gelijkwaardig niveau kan mensen helpen zichzelf te ontdekken en zo een carrière op te bouwen die waarde en betekenis heeft.

Man using laptop in hammock chair

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt of wilt weten hoe Sharp jouw bedrijf kan helpen een succesvolle werkplek van de toekomst te worden, aarzel dan niet om een lid van ons team te bellen op +31 635 9500 of +32 152 153 11. Je kunt ook een e-mail sturen naar marketing.seb@sharp.eu 

Download onze bevindingen

Het werkplek van de toekomst rapport: Laatste bevindingen

2021

De werkplek van de toekomst: Infographic

2021

Het werkplek van de toekomst rapport: Ons eerste rapport

2019